Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Mete kanpe yon plan peman bòdwo dlo

Biwo Revni Dlo (WRB) ak Depatman Dlo Philadelphia (PWD) ofri yon kantite akò peman bòdwo dlo pou kliyan ki kalifye. Kalite akò ou jwenn lan ka baze sou revni ou.

Si ou pa kalifye pou asistans ki baze sou revni, lòt sibvansyon ak pwogram avantaj ki disponib. Tcheke lyen yo ki gen rapò pou plis enfòmasyon sou opsyon sa yo.

Akò peman ki pa gen anpil revni

Si w ap gen pwoblèm pou bay bòdwo dlo ou, ou ta ka kalifye pou yon akò peman ki pa gen anpil revni. Akò sa yo ogmante kantite tan ou dwe peye tout kantite lajan ou dwe a. Lè ou antre nan yon akò, ou dwe peye chak tranch an plen ak sou tan.

Pou kalifye, ou dwe:

  • Ap viv nan pwopriyete a pou ki ou aplike.
  • Montre ke revni total kay ou se nan règleman federal ki pa gen anpil revni.
  • Bay yon prèv rezidans pou pwopriyete a.
  • Fè yon kontè dlo k ap travay nan pwopriyete a.

Ou ka aplike pou yon akò peman pwolonje lè ou itilize aplikasyon Asistans Kliyan an.

Akò peman estanda

Si w ap gen difikilte pou peye bòdwo dlo ak egou ou a lè, rele (215) 685-6300 pou mande enfòmasyon sou yon akò peman estanda. Akò sa a pèmèt ou kraze kantite lajan ou dwe an pi piti vèsman, ki ou peye sou yon peryòd tan ki pi long.

Ou ka antre nan yon maksimòm de akò peman estanda yon fwa dlo ou ak peman egou an reta. Si ou pa satisfè kondisyon ki nan premye akò peman ou, ou kapab:

  • Peye tout kantite lajan an akòz sou bòdwo ou, oswa
  • Antre nan yon dezyèm akò pèman.

Si ou pa satisfè kondisyon ki nan dezyèm akò ou, ou dwe peye tout kantite lajan an akòz sou bòdwo ou. Ou p ap kalifye pou yon twazyèm akò pèman.

Top