Ale nan kontni prensipal

Peman, asistans ak taks

Achte oswa ranplase obligasyon reklame

Komisyon Fon Sinking rachte obligasyon ki te gen ase matirite oswa yo te rele. Li te tou rachte kèk obligasyon ki te pèdi, yo vòlè li, oswa detwi.

Pwosesis sa a aplike a obligasyon ki soti nan:

  • Vil Philadelphia Obligasyon Jeneral.
  • Filadèlfi gaz travay.
  • Philadelphia dlo Depatman.
  • Philadelphia Ayewopò Entènasyonal.
  • Otorite Minisipal Philadelphia.

Redanming obligasyon

Si jonk ou yo te gen ase matirite oswa yo te rele, ou pral bezwen poste obligasyon yo nan pati ki apwopriye a.

1
Chache konnen ki moun ki kenbe lajan yo pou obligasyon ou yo.

Kontakte Komisyon Fon Sinking la. Direktè egzekitif la ap di w si lajan yo ap fèt pa Vil la oswa sendik la nan pwoblèm nan kosyon. Si sendik la kenbe fon kosyon ou a, direktè egzekitif la ap di w ki kote yo voye obligasyon ou yo.

Ou ka kontakte direktè egzekitif la nan (215) 686-3811 oswa matthew.bowman@phila.gov.

2
Fè yon kopi obligasyon yo pou dosye pwòp ou yo.

Ou pral bezwen voye lyezon orijinal yo pou Bondye vin delivre.

3
Voye lyezon yo nan yon metòd livrezon retrace.

Sèvi ak yon metòd ak swiv lapòs oswa delivre obligasyon yo nan pati ki apwopriye a. Si lajan yo ap fèt pa sendik la, sèvi ak adrès postal ki ofri pa direktè egzekitif la. Si lajan yo ap fèt nan Vil la, poste obligasyon ou a:

Mesye Matye Bowman Direktè
Egzekitif, Sinking Komisyon Fon
1401 John F. Kennedy Blvd., Sal 640 Philadelphia, PA 19102

Ranplase lyezon eksepsyonèl

Si lyezon ou yo te pèdi, yo vòlè li, oswa detwi yo, yo ka ranplase.

Si lyezon pèdi ou yo toujou eksepsyonèl, kontakte sendik la ranplase pèdi, yo vòlè li, oswa detwi obligasyon ki pa te gen ase matirite oswa yo te rele. Sendik la pral di w kouman ranplase obligasyon ou yo.

Ranplase lyezon matirite ou yo

Pou ranplase pèdi, yo vòlè li, oswa detwi obligasyon ki te gen ase matirite oswa yo te rele, swiv pwosesis ki anba a.

1
Ranpli fòm demann redanmsyon kosyon ki pèdi a ak afidavi pèt la.

Telechaje fòm demann lan ak afidavi a. Ranpli tou de dokiman antyèman.

2
Fè fòm lan ak afidavit notarye.
3
Achte yon kosyon nan endamnite.

Bon garanti indemnité dwe pou valè obligations yo ak enterè. Li dwe soti nan yon konpayi asirans bon repitasyon rated A-VII oswa pi bon pa AM Pi bon & Konpayi. Li dwe yon kosyon endamnite penalite louvri, epi li dwe dedomaje Vil Philadelphia.

4
Rasanble dokiman sipò yo.

Ou pral bezwen bay kopi nenpòt dokiman ki sipòte reklamasyon ou ke ou posede obligasyon yo. Ou pral bezwen tou bay yon fòm idantifikasyon.

5
Soumèt tout materyèl nan vil la.

Voye fòm demann notarye a, afidavi notarye, kosyon endamnite, fòm idantifikasyon, ak tout lòt dokiman sipò bay direktè egzekitif Komisyon Fon Sinking la. Ou ka faks enfòmasyon sa a nan (215) 686-3815 oswa voye yon imèl bay matthew.bowman@phila.gov.

Fòm & enstriksyon

Top