Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Sèvi ak nimewo ki fè respekte kòd pou mande yon satisfaksyon

Chak jijman kont yon moun, oswa dwa pou sezi kont yon pwopriyete, se yon nimewo docket pa yon tribinal nan lwa. Konprann nimewo sa yo dokte ap ede ou rezoud yon kalite jijman espesifik oswa dwa pou sezi. Ranfòsman Kòd Tribinal Minisipal (CE) oswa Deklarasyon sou Reklamasyon (SC) chif yo genyen yon “Kòd” de chif nan 5 yèm ak 6 zyèm chif nimewo jijman an. Sèvi ak Kòd sa a pou konnen:

  • Kalite jijman/dwa pou sezi ki egziste
  • Ki ajans vil la oswa depatman pou kontakte pou demann satisfaksyon ou.

Se sèlman jijman Minisipal Tribinal Ranfòsman Kòd ki gen yon kòd de chif nan nimewo a docket.

Lè w ap soumèt yon demann satisfaksyon, ou dwe bay nimewo a docket tout antye. Anba a, tanpri jwenn enfòmasyon sou ki jan yo li yon nimewo docket CE, ak yon lis ki moun ki kontakte ki baze sou Kòd la de chif.

Pati nan yon Tribinal Minisipal Ranfòsman Nimewo Docket Kòd

Minisipal Tribinal Ranfòsman Kòd (CE) ak Deklarasyon sou Reklamasyon (SC) nimewo dokèt ki te ranpli pa Inite Taks Depatman Lwa Vil la kòmanse ak lèt yo CE oswa SC.

Seri an premye nan de chif reprezante ane a nan ranpli. Dezyèm seri de chif reprezante mwa a nan ranpli. Twazyèm seri de chif yo reprezante nimewo Kòd de chif ki mare ak kalite ka ki depoze pa Vil la. Katriyèm lan, ak dènye, mete nan chif yo asiyen nan lòd nimerik nan ranpli pa Tribinal la Minisipal.

Ilistrasyon nan yon nimewo ki fè respekte kòd. Nimewo a se CE-20-03-XX-0123. Seri an premye nan de chif kanpe pou “fè respekte kòd.” Dezyèm seri de chif refere a ane a. Twazyèm seri de chif refere a mwa a. Mete nan katriyèm nan de chif gen nimewo a Kòd. Seri final la nan chif se lòd la nimerik.

Pou egzanp, nan nimewo a docket CE-20-03-XX-0123:

  • 20 reprezante ane a 2020
  • 03 reprezante mwa mas la
  • XX reprezante nimewo Kòd la
  • 0123 se lòd nimerik tribinal la asiyen.

Koresponn ak jijman/nimewo dwa dwa bay ajans Vil la

Ou ka itilize tablo ki anba la a pou matche ak nimewo Kòd yo jwenn nan yon nimewo Minisipal Tribinal CE oswa SC pou bay ajans Vil la oswa depatman ki pral bay satisfaksyon pou rezoud jijman an. Tablo sa a bay enfòmasyon kontak tou pou rezoud Tribinal Pleas Komen (“CCP”) liens/jijman ak lòt liens Minisipal.

Pou pwopriyete ki gen delenkans taks nan Imobilye, chak ane taks endividyèl gen yon nimewo retansyon 15 chif ki gen lèt majiskil “R” nan mitan an. Pou plis enfòmasyon sou nimewo retansyon taks Imobilye, gade sit entènèt balans taks Imobilye nou an.

Tribinal oswa kalite jijman Minisipal oswa retansyon Jijman oswa kouvèti dwa pou sezi Voye demann pou: Enstriksyon
CE Kòd 60, 73, 74, 75,76, 77 ak CCP pwòp tèt ou-evalye Liens taks Taks biznis ak itilizasyon & Occupancy KÒD 74 amountdue@phila.gov Nan liy sijè a nan imel la satisfaksyon gen ladan adrès la nan pwopriyete a ke yo te vann oswa ranbouse ansanm ak non akize a. Espesifye si li se yon “premye demann”, “mete ajou demann”, “estati nan demann” oswa “plis enfòmasyon.” Pou premye demann yo, bay tout nimewo jijman ak/oswa yon kopi rapò tit la.
CCP Distri Lekòl Liens Itilize ak taks sou lokatè amountdue@phila.gov Tanpri bay non akize a ak kopi tout lian/jijman ak/oswa nimewo rejis pou mande/jijman.
CE Kòd 70 Taks biznis Lanse RevenueCollections.com epi chwazi Kontakte nou oswa voye yon imèl bay info@rcbtax.com Demann satisfaksyon sa yo trete pa Biwo Koleksyon Revni (RCB)
SC Kòd 71 ak aksyon CCP ki gen “T” nan rejis la. Imobilye taks ak jeneral Cherif Vann info Nataly.Espada@phila.gov

Jennifer.Younge@phila.gov

Sheena.Sillman@phila.gov

Tanpri enkli tout twa adrès lè w ap voye yon imèl pou asire yon repons.
SC Kòd 81 Imobilye taks Rele (215) 735-1910 Sa yo demann satisfaksyon yo trete pa Goehring, Rutter & Boehm (GRB)
Delenkan Kont taks sou Imobilye te sèvi pa Linebarger Goggan Blair & Sampson Imobilye taks Rele (215) 790-1117 oswa (866) 209-2747 Sa yo demann satisfaksyon yo trete pa Linebarger Goggan Blair & Sampson (LBR)
CE Kòd 72 ak CCP “LN” oswa “W” liens Dlo WaterAmountDue@phila.gov Voye tout demann pou peye dlo lè l sèvi avèk fòm nan Payoff Dlo (tanpri mande fòm si sa nesesè). Fòm sa a dwe prepare nan fòma Adobe PDF (pa ekri) epi voye via imel.
CE Kòd 82 Revni dlo Lanse RevenueCollections.com epi chwazi Kontakte nou oswa voye yon imèl bay info@rcbtax.com Demann satisfaksyon sa yo trete pa Biwo Koleksyon Revni (RCB)
CE Kòd 32 oswa 36 Vyolasyon kòd L&I ak Depatman Sante LawCodeEnforce@phila.gov Nan liy sijè a nan imel la satisfaksyon gen ladan nimewo a docket plen ansanm ak non akize a. Imèl la dwe gen ladan tou adrès pwopriyete a (es) ki kouvri pa vyolasyon an, relasyon an nan akize a yo te rele, ak yon adrès postal kontak ak adrès imel. Pou kesyon, rele (215) 683-5110.
CE Kòd 33 Biwo Administratif Revizyon: Inite Kòd Imèl Philacodeunit.settlement@conduent.com oswa faks (215) 686-1578. Tanpri pèmèt omwen 7 a 10 jou ouvrab pou satisfaksyon an. Kesyon, rele: (215) 686-1587.
SCE Liens Minisipal (pa gen yon nimewo Kòd) Refize (fatra) frè SolidResources@phila.gov oswa faks (215) 686-6533.
Ou ka vizite biwo a tou an pèsòn:
1401 John F. Kennedy Blvd.
Concourse Nivo
Refize Koleksyon Inite
Tout lòt kesyon yo dwe voye pa imèl bay SolidResources@phila.gov. Pou kesyon, tanpri rele (215) 686-5090
Ajans Retansyon resevabl (pa gen yon nimewo Kòd) Nizans Liens oswa Ajans Receivables agency.receivables@phila.gov Pou kesyon, tanpri rele (215) 686-6648 oswa (215) 686-2670.

 

Lòt kalite jijman oswa liens

Dwa sezi oswa kalite jijman Jijman/Lien kouvri Voye demann pou: Enstriksyon
PGW CCP poul gaz Demann faks nan (215) 684-6150 oswa rele (215) 978-1053. Tanporèman pandan fèmti COVID-19 la, tanpri voye tout demann peman PGW pou peye pou: michael.williams@pgworks.com ak pamela.thompson@pgworks.com.
Jijman CCP Tribinal Trafik Demann faks pou (215) 686-1628 Ou dwe itilize antèt konpayi, epi enkli dat nesans akize a, Nimewo Sekirite Sosyal konplè, ak lis nenpòt/tout jijman tribinal sikilasyon nimewo dokte. Pou kesyon, rele (215) 686-1627.
CCP liens pou amann, Depans ak/oswa Restitisyon James.Jordan@courts.phila.gov Ou dwe gen ladan nimewo rejis jijman an, dat nesans akize a, ak kat dènye chif yo nan Nimewo Sekirite Sosyal akize a.

Kontni ki gen rapò

Top