Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

So an kòmanse Philly

So an kòmanse Philly se yon pwogram pou antreprenè ak nouvo biznis nan Philadelphia. Yon biznis nan de premye ane li yo nan operasyon se egzante de peye revni biznis la ak resi taks (BIRT), epi yo pa gen pou peye pou yon varyete de lisans ak anrejistreman.

Tout biznis yo toujou oblije aplike pou lisans ki aplikab, men nouvo biznis ki kalifye pa peye okenn frè. Pou kalifye pou egzanpsyon sa a, biznis ou dwe satisfè sèten egzijans.

Nouvo biznis la dwe ranpli yon Nouvo Aplikasyon pou Egzansyon Biznis ak Depatman Revni. Sa a se pa yon fòm separe, men yon pati nan aplikasyon an papye pou yon Lisans Aktivite Komèsyal.

Anplis de sa, tanpri sonje ke yon biznis ki reklame egzanpsyon taks la dwe ranpli epi poste yon papye deklarasyon BIRT, ki gen ladan fòm Fèy Travay N. Si sa aplikab, biznis la ta dwe tou ranpli yon papye Filè pwofi taks (NPT) retounen.

Ou ka jwenn retounen papye BIRT ak NPT sou sit entènèt Depatman Revni an. Tanpri asire w ke ou ranpli deklarasyon pou ane taks la dwa.

Pou aprann plis sou Ale Start Philly wè:

Fòm & enstriksyon

Top