Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Kontakte yon ajans koleksyon rezoud yon dèt

Vil Philadelphia te otorize ajans koleksyon prive ak ko-konsèy pou ede kolekte dèt eksepsyonèl dwe Vil la. Konpayi sa yo ka sèvi ak “dunning” (souvan kontakte yon moun sou dèt yo), apèl nan telefòn, ak aksyon legal asire ke kont créant yo kolekte.

Ajans koleksyon sa yo kounye a anba kontra pou koleksyon eksepsyonèl taks ak bòdwo dlo balans:

Tanpri sonje ke GRB ak LBR otorize yo pran pwopriyete delenkan nan sale cherif sou non Vil la.

Top