Ale nan kontni prensipal

Peman, asistans ak taks

Mande yon ranbousman pou taks Vil la oswa bòdwo dlo

Nan sèten sitiyasyon, kontribyab yo ka peye plis pase sa yo dwe aktyèlman sou taks Vil la, bòdwo, dosye, oswa frè yo. Sa a ka rive lè w ap kalifye pou rabè, kredi, rediksyon, oswa si yon erè Biwo rive. Pou reklame yon ranbousman, ou dwe mande, oswa “petisyon,” Vil la pa ranpli fòm ki apwopriye a epi bay nenpòt lòt dokiman yo mande yo.

Fason ki pi fasil ak pi rapid pou mande yon ranbousman se sou entènèt nan Sant taks Philadelphia. Sa a se fason ki pi an sekirite yo voye nou enfòmasyon pèsonèl ak konfidansyèl. Ou pa bezwen yon non itilizatè ak modpas pou soumèt yon petisyon ranbousman taks sou salè nan Sant taks Philadelphia. Ou ka jwenn aksè nan fòm yo sou entènèt ki sòti dirèkteman nan paj dakèy Sant taks la - anba panèl la “Ranbousman yo”. Sit entènèt sa a aksesib sou aparèy mobil ak disponib nan lang panyòl.

Remak: Taks sou Salè ak Ranbousman Taks Imobilye mande pou plis dokiman. Mete tout dokiman yo mande yo ak petisyon ranbousman ou pou evite reta pwosesis yo.

Pou pifò lòt taks ak frè: konekte nan Sant taks Philadelphia. Si gen yon kredi ranbousab sou kont ou (yo), ou pral wè yon ble “Aplike pou yon ranbousman” lyen akote kont lan (yo). Chwazi li epi swiv envit ekran an pou ranpli epi soumèt demann ranbousman ou an.

Bezwen èd kreye yon non itilizatè ak modpas? Ou ka wè enstriksyon etap pa etap ak Kesyon yo poze souvan sou Gid Sant Taks Philadelphia.

Ou ka poste yon petisyon ranbousman papye tou bay:

Philadelphia Depatman sou revni Ameriken
PO Box 1137
Philadelphia, Pensilvani 19102

Lè nou resevwa demann ranbousman ou an, nou pral revize li. Tan pwosesis nòmal la se sis a 10 semèn. Nou ka sèlman bay dènye nouvèl sou sitiyasyon sou demann ranbousman yon fwa nou te aksepte yon soumèt. Yon fwa yo apwouve, ou ka swiv soumèt ou oswa jwenn dènye nouvèl sou sitiyasyon sou demann ranbousman ou an lè l sèvi avèk lyen “Kote Ranbousman yo Mwen an” anba panèl “Ranbousman” sou paj dakèy Sant Taks Philadelphia a. Pa gen non itilizatè ak modpas obligatwa.

Pou kesyon jeneral sou yon ranbousman, imèl refund.unit@phila.gov. Ou kapab tou voye yon mesaj ki an sekirite nan kont ou sou Sant taks la Philadelphia.

Dat limit ak fwa pwosesis

Reklamasyon ranbousman yo dwe depoze nan Depatman Revni nan lespas twa ane soti nan swa dat la nan peman oswa dat la akòz nan peman an, kèlkeswa sa ki pita.

Pou ranbousman yo mande nan mwa avril jiska jen, tanpri pèmèt uit a 10 semèn pou pwosesis akòz volim segondè. Sinon, ranbousman tipikman pran sis a uit semèn nan pwosesis.

Fè apèl kont yon refi ranbousman

Si yo refize demann ranbousman w lan, ou gen opsyon pou fè apèl nan Komisyon Konsèy Revizyon Taks la.

Fòm & enstriksyon

Kontni ki gen rapò

Top