Ale nan kontni prensipal la

Ranbousman fòm petisyon

Itilize fòm sa a pou mande (“petisyon”) yon ranbousman sou nenpòt taks Vil Philadelphia, eksepte si ou se yon moun k ap chèche yon ranbousman pou peman taks sou salè. Ou kapab itilize fòm sa a tou pou mande yon ranbousman sou bòdwo dlo ak lòt amann oswa frè Vil la kolekte. Ou pa bezwen ranpli fòm sa a si ou te deja mande yon ranbousman sou deklarasyon taks Vil ou an.

Tanpri retounen fòm sa yo lè l sèvi avèk sèvis lapòs la nan adrès ki enprime sou yo. Paske fòm sa a gen enfòmasyon konfidansyèl, tanpri pa soumèt li pa imèl. Imèl se pa yon fason ki an sekirite pou voye enfòmasyon konfidansyèl.

Nou ka kontakte ou si nou bezwen plis enfòmasyon.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Petisyon ranbousman jeneral PDF Itilize fòm sa a pou mande yon ranbousman sou yon taks Vil, bòdwo, oswa frè. Mas 18, 2024
Top