Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Kredi taks sou do kay vèt

Kredi taks sou do kay vèt la se yon kredi kont taks sou revni biznis ak resi (BIRT). Yon biznis bay kredi a rekonpanse konstriksyon an nan yon do-kay ki sipòte vejetasyon k ap viv.

Kantite lajan kredi

Pou ane taks 2016 ak apre sa, kredi a yo dwe reklame se 50% nan tout depans ki fèt yo konstwi do kay la vèt, pa dwe depase $100,000.

Aplike pou kredi a

Yon biznis k ap chèche Kredi Taks sou Kay Vèt la dwe ranpli yon aplikasyon nan Depatman Revni. Revni ap apwouve aplikasyon an si li gen tout enfòmasyon yo mande yo epi si aplikan an konfòme li avèk tout taks Vil ak Distri Lekòl la.

Apre apwobasyon aplikasyon an, aplikan an dwe egzekite yon akò angajman konfòme yo avèk sèten egzijans legal, ki gen ladan angajman aplikan an pou kenbe do kay vèt la pou yon peryòd de senk ane apre fini li yo.

Resevwa kredi a

Aplikan an, apre yo fin sètifye fini nan konstriksyon an nan do kay la vèt an akò ak plan ki te apwouve pa Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I), ka chache reklame kredi a sou retounen nan BIRT pou ane taks la nan ki te konstriksyon an nan do kay la vèt fini.

Fòm & enstriksyon

Kontni ki gen rapò

Top