Ale nan kontni prensipal

Peman, asistans ak taks

Pran yon randevou pou peye taks Vil la oswa yon bòdwo dlo an pèsòn

Pou diminye pwopagasyon COVID-19 la, nou ankouraje w pran yon randevou pou vizit an pèsòn ak peman nan Bilding Sèvis Minisipal la (MSB).

Si ou bezwen asistans avèk taks ou oswa kont dlo, ou ka mande yon apèl tounen nan men yon reprezantan sèvis kliyan. Si pwoblèm ou an pa ka okipe sou telefòn la, reprezantan an pral pran yon randevou pou ou pou w antre nan MSB la.

Pou kesyon, rele:

 • (215) 686-6442 sou taks sou pwopriyete
 • (215) 686-6600 sou tout lòt taks
 • (215) 685-6300 sou sèvis dlo ou oswa bòdwo
 • (215) 686-0500 sou Revni sèvis legal
 • (215) 686-6442 osijè de L&mwen Abatment Factures

Oswa, imèl:

Lajan kach, chèk, oswa lòd lajan yo pral aksepte pou peman an pèsòn. Si ou ta renmen sèvi ak yon kat kredi, peye sou entènèt.

Pa gen plis pase 10 peman ki ka fèt nan yon sèl randevou. Si ou gen plis pase 10 peman, konsidere peye sou entènèt, pa telefòn, oswa pa lapòs.

Ou ka pran randevou ou sou entènèt. Ou pral bezwen pataje ou:

 • Premye ak dènye non
 • Nimewo telefòn mobil
 • Valab imel

Jwenn yon randevou PEMAN

Ki sa ki pote

Ou dwe pote:

 • Konfimasyon randevou ou te resevwa pa tèks oswa imèl. Se pou pare pou montre li nan gad palè sekirite a.
 • Yon mask figi. Ou dwe mete yon mask nan tout tan andedan nan bilding lan Sèvis Minisipal.
 • Yon fòm peman (lajan kach, chèk, oswa lòd lajan). Pou itilize yon kat kredi, peye sou entènèt.
 • Bòdwo ou oswa koupon peman. Si ou pa gen yon koupon, enprime yon kopi anvan ou rive.

Kote

Randevou an pèsòn yo disponib sèlman nan:

Sèvis Minisipal Building
1401 John F. Kennedy Blvd.
Philadelphia, PA 19102

Pa rive plis pase 10 minit anvan lè ou pwograme yo.

Top