Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Mande enfòmasyon sou yon chèk vil-bay

Biwo Trezorye Vil la ka bay èd ak kalite chèk sa yo:

 • chèk pewòl - estanda
 • Chèk pewòl - atik espesyal
 • chèk pewòl - siplemantè
 • Chèk machann
 • Chèk Pansyon
 • Ranbousman chèk
 • Foster chèk paran
 • Chèk eleksyon elektè
 • Cherif èskro chèk
 • Kontra machandè chèk
 • Elektwonik ACH, depo dirèk

Pèdi, yo vòlè li, oswa chèk anile

Si ou bezwen ranplase yon chèk ki bay vil la paske li domaje, pèdi, vòlè, oswa ki date, rapòte li imedyatman nan Biwo Trezorye Vil la lè w rele (215) 686-2309. Ou ka mande tou yon kopi yon chèk anile lè w kontakte Biwo Trezorye Vil la.

Enfòmasyon pou kontakte pou lòt kalite chèk yo

Peman eleksyon

Biwo Komisyonè Vil la
(215) 686-3465

Foster/Adoptif peman sibvansyon

Depatman Sèvis Imen
(215) 683-6894

Pansyon peman depo dirèk

Komisyon Konsèy nan Pansyon
(215) 496-7416

Ranbousman chèk

Depatman Revni
(215) 686-6575 oswa (215) 686-6578

Top