Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Mande yon ranbousman pou taks yo peye jiridiksyon lokal yo

Rezidan Philadelphia ki fè peman taks sou revni nan jiridiksyon lokal yo (tankou vil yo ak konte yo) andeyò Pennsylvania ka mande yon ranbousman si yo peye tou youn nan taks Vil Philadelphia sa yo sou menm revni sa a:

Pa gen ranbousman taks sou revni Vil ki disponib pou taks ke yon rezidan Philadelphia peye nan yon lòt eta. Sepandan, gen yon kredi taks sou revni Pennsylvania pou taks peye nan yon lòt eta pa yon rezidan Pennsylvania.

Kantite lajan maksimòm ranbousman an se pi ba a nan swa:

  • Kantite lajan an peye nan lòt konpetans lokal la pou revni ki se tou taksab nan Philadelphia, oswa
  • Kantite lajan an ki te peye Philadelphia.

Mande yon ranbousman

Kalifikasyon pou ranbousman sa yo se rezilta yon desizyon Tribinal Siprèm nan Kontaklè nan Trezò nan Maryland v Wynne, 135 S.Ct. 1787 (2015).

Lè w ap mande yon ranbousman, ou dwe:

  • Ranpli yon fòm petisyon ranbousman.
  • Bay dokiman taks ou peye nan lòt konpetans an.
  • Ekri “WYNNE” sou petisyon ranbousman an.

Fòm & enstriksyon

Top