Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

So dirab kòmanse taks kredi

Demach So Dirab la disponib sèlman pou kontribyab ki te jwenn nimewo kont Vil la anvan 31 desanm 2022. Apati 1 janvye 2023, kontribyab ki mande nouvo kont taks Vil la pa kalifye pou aplike pou pwogram sa a.

Pwogram nan Dirab Ale Start pèmèt nouvo, dirab, travay-kreye biznis yo sèvi ak yon pousantaj 0% sou revni biznis ak resi taks (BIRT) pou twa premye ane yo nan operasyon yo.

Kalifikasyon

Nouvo pwopriyetè biznis ka aplike pou kredi taks sa a si yo pa te ranpli BIRT ak vil Philadelphia nan senk dènye ane yo. Pwopriyetè nan yon biznis ki deja egziste, ki moun ki lanse yon kalite diferan nan biznis, ka aplike tou.

Pou yo kapab konsidere kòm, yon biznis dwe:

  • Fè nouvo,
  • Fè dirab, ak
  • Anboche epi kenbe omwen de, anplwaye a plen tan. Yo pa ka manm fanmi yon mèt kay epi yo dwe travay nan Philadelphia omwen 60% nan tan yo.

Depatman Revni ap bay estati Dirab Ale Start nan yon kantite limite nan biznis chak ane.

Dirab Ale Start se pa pou biznis ki prensipalman kenbe, vann, kontra-lwaye, transfè, jere, oswa devlope byen imobilye.

Sekou taks

Yon biznis dirab so kòmanse-aksepte sèvi ak yon pousantaj 0% sou BIRT pou twa ane yon fwa li rantre nan pwogram nan. Li dwe peye BIRT nan pousantaj nòmal la apre twa zan. Biznis ki kòmanse nan 2018 ap resevwa tou yon pousantaj 0% sou taks pwofi nèt la. Si biznis dirab ou te kòmanse nan 2017, konsidere k ap antre nan pwogram nan regilye Ale Start maksimize soulajman ou; ou ka chanje nan Dirab Ale Start pita.

Aplike

Ou ka enskri sou entènèt si ou poko anrejistre kòm yon kontribyab Philadelphia. Lè ou enskri pou yon kont BIRT, fòm sou entènèt la poze kesyon pou detèmine si ou kalifye pou Dirab Ale Kòmanse. Si ou fè sa, nou pral otomatikman enskri ou nan pwogram asistans sa a.

Si ou deja anrejistre kòm yon kontribyab Philadelphia, ou ka aplike pou Dirab Ale Start sou entènèt apre ou fin kreye yon non itilizatè ak modpas. Apre ou fin antre, ou ka aplike pou pwogram asistans taks nan paj “Rezime” ou an.

Si ou gen yon kont BIRT anrejistre ak aksè entènèt limite, ou ka ranpli Aplikasyon Kalifikasyon Dirab So Start sa a. Ou ka voye yon imèl ba li nan BizTaxCredits@phila.gov oswa poste li nan:

Vil nan Philadelphia
Depatman Kredi
taks sou revni ak Pwogram Asistans (TCAP) Inite Sèvis
Minisipal Building - Sal 480
1401 John F. Kennedy Blvd.
Philadelphia, PA 19102

Aplikasyon yo dwe soumèt anvan premye deklarasyon taks BIRT la dwe pou nouvo biznis la. Revni ap revize aplikasyon yo nan lòd yo resevwa yo.

Penalite

Yon biznis responsab pou BIRT ki poko peye si li imedyatman te jwenn ke li pa te kalifye yo rantre nan pwogram nan. Yon biznis kapab tou pèdi estati Dirab li yo Ale Start - epi yo dwe responsab pou taks ki poko peye-si kantite anplwaye desann pi ba pase de.

Top