Ale nan kontni prensipal

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Jwenn yon Lisans Aktivite Komèsyal

Sèvis BECA

Ou bezwen yon lisans aktivite komèsyal pou fè biznis nan Philadelphia. Sa gen ladan biznis ki sitiye andeyò limit vil ki fè biznis nan vil la. Lisans sa a konekte tout biznis ou yo ak antite legal ou anrejistre pou taks sou revni biznis ou ak resi (BIRT).

Gen kèk aktivite ki mande pou yon Nimewo Lisans Aktivite olye. Sa a gen ladan:

  • Lwe twa inite nan yon bilding ke w ap viv nan.
  • Opere yon ki pa Peye-.
  • Jwenn yon lisans pwopriyete vid (rezidansyèl oswa komèsyal).

Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I) bay lisans sa a.

Kiyès

Nenpòt moun oswa antite legal ki fè biznis nan Philadelphia bezwen lisans sa a.

Kondisyon

Nimewo kont taks

Konfòmite taks

Aplikan an dwe aktyèl sou tout taks Vil la.

Enfòmasyon sou pwopriyetè

Konpayi-posede pwopriyete

Bay non an ak adrès postal nan youn nan bagay sa yo:

  • Chak moun ki gen plis pase 49% enterè an komen nan pwopriyete a
  • De moun ki gen enterè nan pi gwo

Ki kote ak ki lè

Sou entènèt

Ou ka aplike sou entènèt lè l sèvi avèk eklips.

Si ou bezwen èd pou ranpli aplikasyon ou sou entènèt, ou ka pran yon randevou vityèl.

Nan moun

Ou bezwen yon randevou pou vizite Sant Pèmi ak Lisans an pèsòn.

Pèmi ak Lisans Sant
1401 John F. Kennedy Blvd.
MSB, Sèvis piblik Concourse
Philadelphia, Pensilvani 19102

Lè biwo: 8 a.m. jiska 3:30 p.m., lendi jiska vandredi

Biwo fèmen nan midi nan Mèkredi ki sot pase a nan chak mwa.

Pri

Pa gen okenn pri pou yon Lisans Aktivite Komèsyal.

Kouman

Aplike sou entènèt nan eklips oswa an pèsòn nan Sant Pèmi ak Lisans lan.

Sou entènèt

1
Ou ka aplike pou lisans sa a lè l sèvi avèk eklips.

Remak: Ou ta dwe toujou asire w ke ou gen yon Lisans Aktivite Komèsyal anvan ou aplike pou lòt lisans biznis.

2
Lisans lan bay otomatikman.

Nan moun

1
Vizite Sant Pèmi ak Lisans lan.

Si ou pa deja gen yon kont taks Vil, ou ka ale nan Depatman Revni pandan menm vizit la.

2
Lisans sa a bay pandan w ap tann.

egzijans Renouvèlman

Lisans sa a pa bezwen renouvle.

Top