Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Jwenn èd kreye yon politik tabak-gratis

Philadelphia te pase bòn tè Netwaye Andedan kay la Lwa Pwoteksyon Travayè Air nan 2006, pwoteje Philadelphians soti nan ekspozisyon lafimen secondhand nan pifò restoran, ba, ak lye travay. Règleman lafimen-gratis gen depi elaji nan lojman piblik ak prive, sant rekreyasyon ak pak, kolèj ak inivèsite, ak anviwònman tretman sante konpòtman.

Apèsi

Depatman Sante Piblik travay ak moun ak òganizasyon yo devlope règleman san tabak pou:

  • Lojman piblik ak prive.
  • Kolèj ak inivèsite.
  • Anviwònman gadri.
  • Anplwayè prive.
  • Anviwònman tretman sante konpòtman.

Kouman

Si ou ta renmen ede devlope yon politik san tabak, imèl gethealthyphilly@phila.gov oswa rele (215) 685-5693.

Top