Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Mande yon pèmi pou yon sistèm septik oswa liy egou prive

Genyen kèk pati nan Philadelphia kote vil tou egou liy yo pa disponib. Nan zòn sa yo, ou ka bezwen enstale oswa repare yon sistèm septik oswa liy egou prive. Ou dwe kowòdone ak Depatman Sante Piblik si ou fè travay sa a.

Kiyès

Pwopriyetè pwopriyete ki pa gen aksè a yon egou Vil dwe mande yon pèmi pou yon enstalasyon sistèm septik oswa reparasyon.

Pri

Pri a se $500 pou chak kote.

Kouman

Si ou ta renmen mande yon pèmi pou enstale oswa repare yon sistèm septik oswa enstale yon liy egou prive, rele (215) 685-7342.

Top