Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Pote yon plent sou fatra enfektye

Si ou wè oswa konnen sou fatra enfektye ki jete nan yon fason danjere oswa move, ou ka rapòte li bay Depatman Sante Piblik, epi nou pral mennen ankèt sou li.

Kouman

Pou depoze yon plent sou fatra enfektye ak jete li, rele Depatman Sante Piblik nan (215) 685-7342.

Ou ka depoze yon plent tou nan Depatman Pwoteksyon Anviwònman Pennsylvania nan (484) 250-5900.

Top