Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Mande yon enspeksyon L & I

Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I) fè enspeksyon pèmi nan pwen kle nan pwojè konstriksyon yo. Lè yon pwojè konstriksyon mande pou yon enspeksyon kontinye, kontraktè a dwe pran randevou enspeksyon an ak L&I.

Ou dwe mande enspeksyon nan telefòn oswa nan Eclipse. Enspektè pa pral opinyon demann enspeksyon.

Sou entènèt

Pou mande yon enspeksyon sou entènèt, sèvi ak eklips.

Si ou bezwen èd lè l sèvi avèk eklips pou mande pou yon enspeksyon, al gade nan Kesyon yo mande anpil Eclipse L&I a.

Telefòn

Pou mande yon enspeksyon sou telefòn la, rele (215) 255-4040.

Ou pral bezwen 2-lèt ou, 10-chif nimewo pèmi soti nan tèt la nan pèmi ou.

Ou kapab tou itilize liy lan anile, pran yon lòt randevou, tcheke rezilta enspeksyon, ak revizyon plan aksè.

Si ou bezwen enstriksyon etap pa etap pou itilize sistèm telefòn lan, al gade nan fèy enfòmasyon entèaktif repons vwa (IVR).

Top