Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Peye yon tikè pakin

Si ou pa diskite tikè ou, plizyè metòd peman ki disponib.

Sou entènèt

pa lapòs

Voye yon chèk oswa lòd lajan nan:

Vil nan Philadelphia Espas pou Vyolasyon Branch
PO Box 41818
Philadelphia, PA 19101-1818
Travay Telefòn:

Sonje pou ekri nimewo tikè ou sou chèk ou oswa lòd lajan ou.

Pa telefòn

Rele (888) 591-3636 pou peye pa Visa, MasterCard, oswa American Express.

Apre laprès la entwodiksyon sistèm repons vwa 1, epi yo gen enfòmasyon kat kredi ou ak tikè oswa nimewo avi pare. Sèvis sa a disponib 24 èdtan pa jou, sèt jou pa semèn.

Nan moun

Pakin Vyolasyon Branch
913 Filbert St
Philadelphia, PA 19107
Travay Telefòn:

Orè: Lendi jiska vandredi soti 8 a.m. jiska 6 p.m., ak samdi soti 9 a.m. rive 1 p.m.

Top