Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Jwenn yon zanmi ak pèmi evènman gwoup kominote a

Philadelphia Parks & Rekreyasyon pwoblèm pèmi nan Park Friends gwoup ak gwoup kominotè pou evènman nan pak katye yo. Gwoup sa yo bezwen yon pèmi si evènman an gen ladan nenpòt nan bagay sa yo:

  • Yon rasanbleman 50 moun oswa plis.
  • Twalèt pòtab.
  • Anplifye son.
  • Siy òganizasyonèl.
  • Vann, distribisyon, oswa pou kwit manje nan manje oswa machandiz.
  • Tal filme oswa foto.
  • Nenpòt sèvis Vil la.
  • Tant, sistèm son, oswa eleman pwodiksyon tankou etap oswa kanpe.

Kiyès

Aplikasyon sa a fèt sèlman pou gwoup Park Friends ak gwoup kominotè k ap fè evènman piblik ki pa tikras ki gen mwens pase 500 patisipan yo.

Pou chèche konnen ki pèmi ou bezwen, tanpri vizite Jwenn yon pèmi Pak & Rekreyasyon.

Kilè ak ki kote

Ou dwe aplike omwen 30 jou anvan evènman ou pou evite yon lòt frè aplikasyon $25.

Kouman

Swiv etap sa yo pou jwenn pèmi ou:

1
Kontakte Biwo Stewardship la nan (215) 683-3679 pou tcheke disponiblite dat ak kote yo ye a.

Ou ka imèl nou tou nan PPRstewardship@phila.gov.

2
Telechaje epi ranpli aplikasyon an.

Download, ranpli, epi soumèt Aplikasyon an Pèmi Evènman pou Zanmi ak Gwoup Kominotè ak frè aplikasyon obligatwa ak depo sekirite, ak nenpòt frè si ou vle pou sèvis yo.

Gade enstriksyon yo plen nan aplikasyon an.

3
Aplike pou asirans si ou pa genyen li.

Ou dwe gen asirans responsablite pou òganize yon evènman nan yon sit Parks & Rec.

4
Bay sètifika asirans anvan ak aplikasyon w lan.

Si yo apwouve, yo pral ba w yon pèmi anvan evènman ou.

Fòm & enstriksyon

Gade pou aplikasyon an ki gen tit “Aplikasyon Pèmi Evènman pou Zanmi ak Gwoup Kominotè”

Top