Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Rezève yon etablisman Pak & Rekreyasyon oswa jaden

Philadelphia Parks & Rekreyasyon enstalasyon ak jaden gen anplwaye ki pran randevou espas sa yo. Ou bezwen yon pèmi pou rezève yon etablisman rekreyasyon oswa jaden pou aktivite gwoup.

Kiyès

  • Gwoup ki vle sèvi ak espas bilding rekreyasyon.
  • Lig oswa ekip ki sèvi ak jaden pou pratik ak jwèt.

REMAK: Moun ki gen pèmi retounen gen “dwa premye refi.Sa vle di yo gen premye opòtinite pou re-aplike pou espas yo, jou, ak lè yo te resevwa yon pèmi pou ane anvan an.

Kilè ak ki kote

Ou ka telechaje aplikasyon an pèmi rekreyasyon ak atletik.

Gen kèk frè ki asosye ak itilizasyon espas sa yo.

Kouman

Swiv etap sa yo rezève plas ou:

1
Prepare davans pa gen enfòmasyon sou evènman ou pare.
2
Chwazi yon plant rekreyasyon kote ou ta renmen gen evènman ou.

Sèvi ak Pak yo & Rec kat ki baze sou Chèche jwenn yon etablisman.

3
Kontakte sipèvizè etablisman rekreyasyon an nan kote sa a pou soumèt yon aplikasyon an pèsòn.
4
Resevwa apwobasyon sipèvizè etablisman rekreyasyon sa a.
5
Resevwa pèmi ou nan lapòs la.
Top