Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Apèl nan Komisyon Konsèy la nan Lisans ak Revizyon Enspeksyon

Anvan ou kòmanse

Asire ou ke ou gen dwa fè apèl ak ke ou ap depoze apèl ou a ak tablo ki kòrèk la. Pifò vyolasyon, avi, ak refi pèmi bay enstriksyon apèl.

Sèvis BECA

Komisyon Konsèy la nan Lisans ak Enspeksyon Revizyon tande apèl nan pèmi, vyolasyon, ak avi ki soti nan divès ajans Vil la. Si ou te resevwa yon refi oswa yon avi ki di apèl ou a ta dwe ale nan tablo sa a, ou ka fè yon apèl.

Komisyon Konsèy la nan Lisans ak Enspeksyon Revizyon tande apèl sou:

 • Lapolis Depatman zam afe pèmèt refi.
 • Pèmi, vyolasyon, ak avi ki soti nan Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I).
 • Gen kèk desizyon ki soti nan lòt ajans ak ankadreman, ki gen ladan:
  • Komisyon Atizay
  • Komisyon planifikasyon vil la
  • Sante Piblik
  • Komisyon Lojman Fair
  • Komisyon Park Fairmount
  • Istorik Komisyon
  • Depatman lari
  • Depatman Dlo

Komisyon Konsèy la nan Lisans ak Enspeksyon Revizyon pa tande apèl pou:

Kiyès

Nenpòt moun ki te resevwa yon avi elijib ka fè apèl kont, tankou:

 • Rezidan Philadelphia.
 • Pwopriyete ak pwopriyetè biznis.
 • Moun ki gen lisans.

Kondisyon

Yon kopi desizyon an ke yo te fè apèl la dwe enkli ak soumèt ou.

Ki kote ak ki lè

Soumèt apèl an pèsòn

Ou bezwen yon randevou pou depoze yon apèl anpèsòn.

Boards Administrasyon Inite
1401 John F. Kennedy Blvd.
Minisipal Sèvis Building, 11th Floor
Philadelphia, PA 19102

Lè biwo: 8:30 a.m. jiska 4:30 p.m., lendi jiska vandredi

Biwo a fèmen a midi nan Mèkredi ki sot pase a nan chak mwa.

Voye apèl soumèt

Ou ka soumèt apèl ou a pa lapòs bay:

Komisyon Konsèy Lisans ak Enspeksyon Revizyon
1401 John F. Kennedy Blvd.
Minisipal Sèvis Building, Sal 1130
Philadelphia, PA 19102

BLIR Tande Kote

Youn Parkway Building
1515 Arch St
18th Etaj, Sal 18-002
Philadelphia, PA 19102

Odyans yo ap fèt nan madi ak jedi. Gade dat yo pwograme pou odyans yo.

Odyans yo kounye a ap fèt nòmalman. Ou ka ale nan odyans sou Zoom oswa lè w konpoze +1 (267) 831-0333/Passcode:895820. ID reyinyon an se 562 078 8632.

Pri

Pa gen okenn frè pou fè apèl kont.

Kouman

1
Depoze apèl ou an.

Ou dwe soumèt apèl ou a bay Komisyon Konsèy Lisans ak Enspeksyon Revizyon an nan lespas 30 jou ki vini apre premye avi a. Ou dwe soumèt tout apèl lè l sèvi avèk fòm apèl ofisyèl la epi enkli rezon pou fè apèl la.

2
Patisipe nan yon odisyon piblik.

Komisyon Konsèy la ap fè w konnen dat ak lè odisyon ou pwograme lè yo travay sou apèl ou an. odisyon lan ka pwograme plizyè mwa davans.

Odyans yo fèt nan madi ak jedi.

3
Rete tann desizyon an nan tablo a.

Komisyon Konsèy la ka delivre yon desizyon nan odisyon lan oswa kenbe ka w la pou plis evalyasyon.

Fòm & enstriksyon

Top