Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Jwenn yon pèmi ekspozisyon fedatifis

Sèvis BECA

Ou bezwen yon pèmi ekspozisyon fedatifis yo kenbe yon evènman ki itilize fedatifis oswa pirotèknik efè espesyal.

Pèmi sa a valab sèlman pou yon sèl montre. Si yon montre gen anpil dat pèfòmans ak ekspozisyon an menm, li ka konsidere kòm yon evènman pou pèmi sa a.

Fedatifis ki pa pwofesyonèl pa mande pou pèmi sa a. Sepandan, yo pa ka itilize:

  • Nan 150 pye nan yon estrikti okipe.
  • Anba pyebwa oswa liy kouran.

Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I) bay pèmi sa a.

Kiyès

Pyrotechnicien pwofesyonèl ka aplike pou pèmi sa a.

Kondisyon

Pèmi aplikasyon an

Dat yo ak lè nan evènman an dwe ki nan lis sou aplikasyon an.

egzijans operatè yo

Operatè a dwe gen:

Obligatwa apwobasyon pre-

Ou dwe premye jwenn apwobasyon nan Depatman Dife Philadelphia, Inite Kòd Dife pou jwenn pèmi sa a.

Ki kote ak ki lè

Pri

Frè
$406

Kouman

Ou ka aplike pou pèmi sa a sou entènèt lè l sèvi avèk eklips.

Sou entènèt

1
Konekte nan kont eklips ou epi aplike pou yon pèmi. Voye tout dokiman obligatwa yo epi peye frè pou depoze a.

Lisans Aktivite Komèsyal pou biznis pirotèknik la dwe lye nan kont eklips ou.

2
Aplikasyon an pral ale nan L&I ak lòt depatman vil la pou revizyon ak apwobasyon.

Aplikasyon yo trete nan lespas 10 jou ouvrab.

Anvan yo ka bay yon pèmi, kontraktè a dwe idantifye ak konfime asosyasyon ak pwojè a.

3
Si li apwouve, aplikan an ap resevwa avi pou peye balans lan.

Si yo pa apwouve, aplikan an ap resevwa yon imèl ki deklare sa ki manke oswa obligatwa.

4
Yon fwa yo apwouve ou, pran yon enspeksyon.

Lè kontraktè a pare pou kòmanse travay, mande yon enspeksyon nan eklips oswa lè w rele (215) 255-4040.

Dokiman apwobasyon yo pral bay lè yo fini avèk siksè nan tout enspeksyon ki nesesè yo.

Top