Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Chanje an komen nan yon biznis manje estasyonè

Ou dwe soumèt yon revizyon plan nan Biwo Pwoteksyon Manje si w ap chanje pwopriyetè a nan yon biznis manje estasyonè.

Kiyès

Ou dwe soumèt yon revizyon plan si ou se yon:

  • Kouran pwopriyetè biznis manje ki chanje non an sou lisans manje ou (lisansye).
  • Nouvo pwopriyetè biznis ki ap pran sou yon biznis manje estasyonè epi ki pa te fè chanjman nan operasyon yo manje oswa etablisman.

Ki kote ak ki lè

Tout sèvis EHS yo disponib atravè telefòn oswa nòmalman. Sa gen ladan sèvis tankou revizyon plan, chanjman de de an komen, aplikasyon pou pèmi, ak sètifikasyon sekirite manje. Tanpri rele (215) 685-7495 si ou ta renmen kowòdone peman, soumèt yon aplikasyon, oswa mande yon konsiltasyon.

Travay Telefòn:

Pri

Revizyon plan sa a koute $255. Ou ka peye frè a lè l sèvi avèk yon:

  • Lòd lajan.
  • Kat kredi (sou entènèt). Ou pral resevwa yon fakti ak enstriksyon si ou endike ou vle peye sou entènèt.

Si ou vle akselere enspeksyon ou, tanpri rele Biwo Pwoteksyon Manje nan (215) 685-7495. Anplis frè aplikasyon an ($65) ak frè enspeksyon ($190), gen yon frè akselere $315.

Frè yo pa ranbousab.

Kouman

Pou revizyon plan ou, ou pral bay enfòmasyon jeneral sou biznis ou ak pwopriyetè li yo. Ou pral reponn tou kesyon sou règleman sante anplwaye ou, ki jan manje ou estoke ak prepare, ak nenpòt siy ki nan plas li.

Apre ou fin soumèt revizyon plan ou ak frè yo, Biwo Pwoteksyon Manje a ap trete aplikasyon w lan. Si yo apwouve aplikasyon w lan, Biwo a ap fè yon enspeksyon sekirite manje nan 10 jou ouvrab. Si ou bezwen fè aranjman espesifik pou yon enspeksyon, kontakte Biwo Pwoteksyon Manje.

Top