Ale nan kontni prensipal

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Jwenn yon pèmi pou yon gwo evènman oswa festival

Philadelphia Parks & Rekreyasyon pèmèt dè santèn de evènman ak festival chak ane. Aplikan pèmi evènman yo bezwen yon gwo evènman ak pèmi Festival si evènman yo gen ladan nenpòt nan bagay sa yo:

 • Yon rasanbleman 50 moun oswa plis nan yon sèl kote.
 • Twalèt pòtab.
 • Anplifye son.
 • Siy òganizasyonèl.
 • Vann, distribisyon, oswa pou kwit manje nan manje oswa machandiz.
 • Tal filme oswa foto.
 • Nenpòt sèvis Vil la.
 • Tant, sistèm son, oswa eleman pwodiksyon tankou etap oswa kanpe.

Kiyès

Aplikasyon sa a se pou òganizatè evènman nan:

 • Evènman piblik ak prive.
 • Festival.
 • Gwo evènman atletik.

Kilè ak ki kote

Aplikasyon yo disponib sou entènèt (gade anba a).

Yon fwa aplikasyon an fini, ou ka poste li, oswa depoze li nan biwo nou an.

Evènman Espesyal Biwo
Winter Street Building
2130 Winter Street - dèyè antre
Philadelphia, Pensilvani 19103

Tanpri sonje:

 • Biwo a louvri 9 a.m. jiska 3 p.m. lendi jiska vandredi.
 • Antre a se koupe nan yon pakin ti nan dèyè a nan bilding lan (bò nò nan Spring Street).

Sèvi ak adrès sa a jwenn mache, monte bisiklèt, oswa direksyon kondwi sou entènèt: 233 N. 22nd Street, Philadelphia, Pensilvani 19103.

Anvan vizit ou a:


Sèlman fòm ki akseptab nan peman pou tout frè aplikasyon, frè sit, depo sekirite, ak depans anplwaye yo se:

 • Tcheke
 • Chèk kesye a
 • Lòd lajan te fè peyab Fairmount Park.

Peman kat kredi oswa lajan kach pa ka aksepte. Tout chèk retounen pou lajan ensifizan ap gen chaj adisyonèl.

Pou evite yon frè aplikasyon an reta, soumèt aplikasyon w lan omwen 90 jou anvan evènman an.

Kouman

Pou jwenn yon pèmi, ou dwe ranpli pwosesis aplikasyon an.

 

1
Rele Biwo Evènman Espesyal Parks & Rec nan (215) 685-0060 pou asire ke kote ak dat ou vle a disponib.
2
Telechaje, ranpli, ak lapòs, oswa soumèt aplikasyon Evènman Espesyal ou an pèsòn, avèk frè aplikasyon ki kòrèk la.

Anplwaye Biwo Evènman Espesyal Parks & Rec ap revize aplikasyon w lan epi kontakte ou pou nenpòt lòt enfòmasyon ki nesesè.

3
Resevwa, siyen, epi soumèt pèmi ki pa egzekite ou (pre-pèmi) avèk peman.

Anplwaye Biwo Evènman Espesyal Parks & Rec ap otorize epi bay pèmi ou pa lapòs oswa imèl.

Top