Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Jwenn apwobasyon pou konstriksyon nan plèn inondasyon an

Pwojè konstriksyon nan Zòn Espesyal Danje Inondasyon (SFHA) gen egzijans espesyal. Pou detèmine si pwojè ou a nan plèn inondasyon an, sèvi ak kat plèn inondasyon an.

Gade dènye revizyon FEMA yo nan Limit Aksyon Vag Modere (LiMwa) ki ka poko parèt sou Kat Plenn Inondasyon FEMA a ak yon lis tè ki afekte yo.

Ou dwe soumèt dokiman pwoteksyon inondasyon ak tout aplikasyon pou zonaj oswa pèmi bilding pou konstriksyon nan SFHA la. Gade afichaj kòd la pou devlopman nan zòn danje inondasyon espesyal ak L&I gid pou devlopman nan plèn inondasyon an.

Si pri pou yon pwojè se $50,000 oswa plis, ou dwe ale nan yon reyinyon pwoteksyon kont inondasyon anvan ou soumèt aplikasyon pèmi bilding ou an. Gade fèy enfòmasyon sou reyinyon an scoping obligatwa pou plis enfòmasyon.

Kiyès

Nenpòt pwopriyetè pwopriyete oswa ajan otorize yo ka mande apwobasyon. Ajan otorize yo enkli:

  • Pwofesyonèl Design.
  • Avoka.
  • Kontraktè.
  • Ekspeditè ki gen lisans.

Kouman

1
Detèmine si pwojè ou a nan yon plèn inondasyon.

Pou chèche konnen, antre nan adrès pwopriyete a nan kat jeyografik plèn inondasyon an.

2
Si pwojè ou a nan plèn inondasyon an, soumèt dokiman pwoteksyon inondasyon avèk aplikasyon pèmi bilding ou an.

Ou ka soumèt aplikasyon ou ak dokiman sou entènèt lè l sèvi avèk Eclipse oswa an pèsòn nan Sant Pèmi ak Lisans lan.

Ou bezwen yon randevou pou vizite Sant Pèmi ak Lisans an pèsòn.

Pèmi ak Lisans Sant
1401 John F. Kennedy Blvd.
MSB, Sèvis piblik Concourse
Philadelphia, PA 19102

Lè biwo: 8 a.m. jiska 3:30 p.m., lendi jiska vandredi

Biwo fèmen nan midi nan Mèkredi ki sot pase a nan chak mwa.

Mande revizyon kat FEMA

Nan lòd pou FEMA revize yon kat danje pou inondasyon, Vil la dwe siyen yon Fòm Rekonesans Kominotè. Pou mande siyati Vil la:

  1. Ranpli Fòm Rekonesans Kominotè FEMA a.
  2. Ranpli Lèt la nan fòm Chanjman kat jeyografik.
  3. Sèvi ak fòm soumisyon sou entènèt la pou pran yon reyinyon avèk Manadjè plèn Inondasyon an.

Vil la revize aplikasyon MT-1 ak MT-2. Vil la pa revize lòt kalite chanjman kat FEMA.

Kontni ki gen rapò

Top