Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Soumèt kòm yon kontraktè amelyorasyon lakay PA pou jwenn pèmi konstriksyon

Sèvis BECA

Ou pa bezwen gen yon lisans kontraktè Philadelphia si ou sèlman fè travay lakay amelyorasyon sou yon sèl- oswa de fanmi abitasyon (eksepte elektrik, plonbri, ak dife suppression). Sepandan, ou dwe enskri nan Biwo PA Pwokirè Jeneral la.

Ou ka aplike pou pèmi pou amelyorasyon lakay travay lè l sèvi avèk Enskripsyon PA lakay amelyorasyon kontraktè ou.

Kontraktè amelyorasyon lakay yo pral mande pou yon lisans kontraktè Excavation fè travay ègzumasyon anba pèmi soumèt sou oswa apre, 1 janvye 2023.

Kiyès

Moun ki te anrejistre kòm yon kontraktè amelyorasyon lakay PA avèk Pwokirè Jeneral la ka itilize sèvis sa a.

Kondisyon

Lisans ak anrejistreman

PA lakay amelyorasyon enskripsyon

Ou dwe soumèt prèv Enskripsyon Amelyorasyon Lakay PA ou.

Asirans

Ou dwe bay yon Sètifika Asirans ki gen ladan kantite minimòm sa yo:

  • Jeneral Responsablite: $500,000 pou chak ensidan
  • Asirans responsablite otomobil: $300,000
  • Konpansasyon Travayè a:
    • $100,000 pou chak aksidan
    • $100,000 pou chak anplwaye
    • $500,000 limit politik

Konfòmite taks

Ou dwe kouran sou tout taks vil Philadelphia.

Ki kote ak ki lè

Sou entènèt

Ou ka aplike sou entènèt lè l sèvi avèk eklips.

Si ou bezwen èd pou ranpli aplikasyon ou sou entènèt, ou ka pran yon randevou vityèl.

Nan moun

Ou bezwen yon randevou pou vizite Sant Pèmi ak Lisans an pèsòn.

Pèmi ak Lisans Sant
1401 John F. Kennedy Blvd.
MSB, Sèvis piblik Concourse
Philadelphia, PA 19102

Lè biwo: 8 a.m. jiska 3:30 p.m., lendi jiska vandredi

Biwo fèmen nan midi nan Mèkredi ki sot pase a nan chak mwa.

Pri

Pa gen okenn frè adisyonèl pou aplike pou pèmi kòm yon kontraktè amelyorasyon lakay PA.

Kouman

Ou ka aplike pou pèmi kòm yon Kontraktè Amelyorasyon Kay an pèsòn nan Sant Pèmi ak Lisans lan.

Nan moun

1
Vizite Sant Pèmi ak Lisans lan.

Ou dwe pote prèv enskripsyon ou kòm yon kontraktè Amelyorasyon Kay avèk ou lè ou aplike pou yon pèmi.

Ou dwe ranpli egzijans adisyonèl pou pèmi an tou.

2
L & Mwen pral aksepte aplikasyon w lan oswa mande pou plis enfòmasyon.

Sou entènèt

1
Log in nan kont eklips ou epi aplike pou yon pèmi. Voye tout dokiman obligatwa yo epi peye frè pou depoze a.

Ou dwe ranpli yon enskripsyon kontraktè amelyorasyon lakay PA. Gade nan Depatman Lisans ak Enspeksyon an (L&I) ki jan-a gid pou etap-pa-etap enstriksyon eklips.

2
Aplikasyon an pral ale nan L&I pou revizyon ak apwobasyon.
3
Si yo apwouve aplikasyon an, ou pral resevwa avi pou peye balans lan.

Fòm & enstriksyon

Top