Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Jwenn yon pèmi evènman espesyal

Si ou ta renmen òganize yon evènman espesyal tankou yon kanaval, festival, demonstrasyon, mache pinèz, oswa konsè, ou ka bezwen yon pèmi evènman espesyal. Pèmi sa a obligatwa pou nenpòt evènman ki itilize:

  • Vil-posede oswa okipe pwopriyete.
  • Ekipman vil la.
  • Sèvis vil la.

Biwo a nan Evènman Espesyal travay ak lòt depatman Vil la a asire w ke gen tout pouvwa a evènman gen tout nesesè a:

  • Pèmi.
  • Lisans.
  • Akò.
  • Asirans.

Soumèt yon aplikasyon pa garanti ke ou pral jwenn yon pèmi. Òganizatè evènman pa ta dwe bay okenn degaje laprès, afiche piblisite, oswa vann tikè jiskaske apwobasyon ki nesesè yo ak pèmi yo te bay.

Pou evènman ki pral pran plas nan Pak ak espas Rekreyasyon tankou yon pak, jaden, oswa sant rec, ou bezwen pèmi soti nan Philadelphia Parks & Rekreyasyon.

Lè pou aplike pou

Frè aplikasyon an varye selon lè ou aplike.

  • Frè aplikasyon estanda: $25 (omwen 90 jou davans, ak tout manifestasyon)
  • Frè aplikasyon rapid: $75 (mwens pase 90 jou davans)

Règ adisyonèl pou manifestasyon

Aplikasyon pou manifestasyon yo ta dwe soumèt omwen senk jou ouvrab anvan dat evènman yo pwopoze a.

Eksepsyon yo pral fèt si demonstrasyon yo pwopoze a se yon evènman natirèlman planifye. Sa gen ladan repons a dènye oswa pwochen evènman politik, oswa lòt anons, desizyon, detèminasyon, oswa deklarasyon.

Si ou vle mande lokasyon ak itilizasyon ekipman pou vil la pou demonstrasyon ou an, ou dwe aplike omwen 60 jou ouvrab anvan dat evènman an.

Kouman pou aplike pou

1
Ranpli yon aplikasyon pou yon pèmi evènman espesyal.

Nou ankouraje w pou mete kat, plan, ak dokiman sipò ak aplikasyon w lan.

Gade nan lis verifikasyon evènman ki anba a yo aprann sou autorisations yo diferan ak plan ki yo souvan bezwen.

2
Soumèt aplikasyon ou nan OSE.

Ou ka imèl aplikasyon w lan ak materyèl sipò yo OSE@phila.gov. Ou kapab tou soumèt yo an pèsòn oswa pa lapòs bay:

Biwo Evènman Espesyal
Youn Parkway Building
1515 Arch St, Etaj 15
Philadelphia, PA 19102

3
Peye pou aplikasyon w lan.

Si ou aplike pa imèl, ou ka peye pou aplikasyon ou sou entènèt. Si ou aplike an pèsòn oswa pa lapòs, ou ka gen ladan peman ak aplikasyon w lan.

Frè aplikasyon yo pa ranbousab epi aplikasyon yo pa pral trete jiskaske frè aplikasyon an peye an plen. Sa gen ladan frè an reta, si sa aplikab.

Lajan Kach pa aksepte. Chèk oswa lòd lajan yo dwe fè peyab nan vil la nan Philadelphia.

Imèl soumèt ap resevwa yon resi kouriyèl ak yon nimewo referans nan de jou ouvrab.

4
Si yo aksepte aplikasyon w lan, Biwo Evènman Espesyal ap bay yon pèmi.

Lis verifikasyon evènman an

egzijans pou evènman espesyal yo varye lajman. Sèvi ak lis ki anba a pou chèche konnen ki lòt egzijans ak apwobasyon ou ka bezwen pou evènman ou.

Fèmti wout

Plis +

Manje ak bwason

Plis +

Fèmye mache yo

Plis +

Karnaval ak fwa lari

Plis +

Bwason ki gen alkòl

Plis +

Tant ak ovan

Plis +

Twalèt pòtab

Plis +

Lavant machandiz

Plis +

Lòt sèvis Vil la

Plis +

Fedatifis ak pirotèknik

Plis +

Asirans

Plis +

EMS pwoteksyon

Plis +
Top