Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Aplike pou bay manje oswa bwason nan yon evènman espesyal

Biznis manje ki vle bay manje oswa bwason nan piblik la nan evènman espesyal dwe ranpli epi soumèt yon aplikasyon evènman espesyal.

Kondisyon

Si ou vle sèvi manje oswa bwason nan pa plis pase twa evènman espesyal pou chak ane, ou bezwen soumèt aplikasyon an pou yon ti tan espesyal pèmi evènman. Chak evènman espesyal mande pou yon pèmi separe evènman espesyal.

Si ou vle sèvi manje oswa bwason nan kat oswa plis evènman espesyal pou chak ane, ou bezwen soumèt aplikasyon an pèmanan pèmi evènman espesyal. Yon pèmi pèmanan evènman espesyal se yon bon bagay pou yon ane.

Pri

Pou yon pèmi tanporè evènman espesyal, frè yo baze sou pye kare a nan espas ki la yo dwe okipe pou sèvis manje pandan evènman an.

Pou yon pèmi pèmanan evènman espesyal, frè a se $150.

Chak aplikasyon gen enstriksyon pou peman.

Kouman

Aplikan yo ka peye swa pa lòd lajan oswa kat kredi sou entènèt yon fwa ou gen yon fakti. Poste peman ou ak aplikasyon ou nan:

Sèvis Sante Anviwònman
7801 Essington Avenue
Philadelphia, Pensilvani 19153

Pou peye sou entènèt, ou dwe premye soumèt aplikasyon ou an. Lè ou resevwa yon fakti, ou ka Lè sa a, peye sou entènèt nan lyen ki bay sou fakti ou.

Kontni ki gen rapò

Top