Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Jwenn yon Pèmi Zonaj pou ajiste liy anpil pwopriyete

Sèvis BECA

Ou bezwen yon ajisteman anpil nan:

 • Konbine anpil.
 • Split yon anpil nan anpil miltip nouvo.
 • Rkonfigurasyon liy pwopriyete yo ant anpil vwazin.

Nimewo a nan pèmi ou bezwen depann sou konbyen anpil ou kòmanse avèk yo. Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I) ap detèmine sa pandan revizyon an epi bay pèmi ki nesesè yo.

Si pwopozisyon ou satisfè egzijans kòd, yo akòde w pèmi kòm yon kesyon de dwa.

Si pwopozisyon ou a pa satisfè egzijans kòd, ou pral bezwen yon eksepsyon espesyal oswa yon divèjans soti nan Komisyon Konsèy la Zonaj nan Ajisteman.

Asire ou ke ou konnen limit legal pwopriyete w la. Ou ka jwenn enfòmasyon sa a sou papye kay la. Ou ka tcheke kote egzak la nan liy pwopriyete pa anboche yon Surveyor ki gen lisans.

Gade nan fèy enfòmasyon pwosesis ajisteman anpil liy lan pou plis enfòmasyon.

Kiyès

Nenpòt pwopriyetè pwopriyete oswa ajan otorize nan mèt kay la ka aplike.

Ajan otorize yo ka gen ladan:

 • Pwofesyonèl Design.
 • Avoka.
 • Kontraktè.
 • Ekspeditè ki gen lisans.

Kondisyon

Pèmi aplikasyon

Aplikasyon pèmi an dwe gen ladan lis konplè adrès ak enfòmasyon pwopriyetè aktyèl la.

 • Si pwopriyete a PA posede pa yon moun natirèl oswa yon konpayi ki fè kòmès piblik, bay non ak adrès postal nan youn nan bagay sa yo:
  • Chak moun ki gen plis pase 49% enterè an komen nan pwopriyete a
  • De moun ki gen enterè nan pi gwo
 • Si yo te vann yon pwopriyete dènyèman, soumèt yon kopi fèy règleman an oswa papye kay avèk aplikasyon an.
 • Ou dwe aplike pou tout pèmi dapre adrès legal Biwo Evalyasyon Pwopriyete (OPA) etabli.

Plan

Si aplikasyon w lan egzije plan yo, yo dwe swiv egzijans plan yo.

Pèmi ki gen rapò

Si ou ta renmen:

Ou ka mande pou travay sou aplikasyon dekoupaj an zòn ou an pou anpil ajisteman liy.

Obligatwa apwobasyon pre-

Pou tout ajisteman anpil

Plis +

Ki kote ak ki lè

Sou entènèt

Ou ka aplike sou entènèt lè l sèvi avèk eklips.

Si ou bezwen èd pou ranpli aplikasyon ou sou entènèt, ou ka pran yon randevou vityèl.

Nan moun

Ou bezwen yon randevou pou vizite Sant Pèmi ak Lisans an pèsòn.

Pèmi ak Lisans Sant
1401 John F. Kennedy Blvd.
MSB, Sèvis piblik Concourse
Philadelphia, Pensilvani 19102

Lè biwo: 8 a.m. jiska 3:30 p.m., lendi jiska vandredi

Biwo fèmen nan midi nan Mèkredi ki sot pase a nan chak mwa.

Pri

Frè pèmi pou chak anpil mwens pase 30,000 sq ft.
$232

Yon frè ranpli ki pa ranbousab nan $100 aplike nan frè a pèmi. Balans frè pèmi a dwe yon fwa yo apwouve aplikasyon w lan.

Frè pèmi pou chak anpil plis pase 30,000 sq ft.
$580

Yon frè ranpli ki pa ranbousab nan $100 aplike nan frè a pèmi. Balans frè pèmi a dwe yon fwa yo apwouve aplikasyon w lan.

Frè retansyon dosye
$ 4

Pou chak paj pi gwo pase 8.5 pous x 14 nan.

Akselere Frè Revizyon Plan (si ou vle)

Aplikasyon pou nouvo konstriksyon ki gen ladan plan yo kalifye pou revizyon rapid. Aplikasyon akselere yo revize nan lespas 5 jou ouvrab.

 • Frè: $1050
  • $350 se akòz lè ou aplike. Ou dwe peye rès la yon fwa apwouve.
 • Frè revizyon akselere pa pral kredite nan direksyon frè final pèmi ou.

Pou aplike, ranpli yon fòm Demann Revizyon Plan Akselere epi soumèt ak aplikasyon pèmi ou an.

Metòd peman ak detay

Aksepte metòd peman

Kote Aksepte peman
Sou entènèt nan aplikasyon an Eclipse

(Gen yon limit $200,000 pou peman sou entènèt.)

 • Chèk elektwonik
 • Kat kredi (+2.25% frè siplemantè)
An pèsòn nan Sant Pèmi ak Lisans nan Bilding Sèvis Minisipal la
 • Chèk elektwonik
 • Kat kredi (+2.25% frè siplemantè)
Nan moun nan estasyon kesye a nan bilding nan Sèvis Minisipal

(Atik yo peye nan Estasyon Kesye a pral poste nan senk jou ouvrab.)

 • Tcheke
 • Lòd lajan
 • Kat kredi (+2.25% frè siplemantè)
 • Lajan Kach

Chèk ak lòd lajan

Tcheke egzijans
 • Fè tout chèk ak lòd lajan peyab nan “Vil la nan Philadelphia.”
 • Moun nan oswa konpayi ki nan lis sou chèk la dwe ki nan lis sou aplikasyon an.
 • Yo aksepte chèk pèsonèl yo.
 • Chèk ak lòd lajan dwe gen dat pwoblèm nan lespas 12 mwa nan tranzaksyon an.
Rezon ki fè chèk ou ka rejte

L&Mwen pa pral aksepte chèk ki manke enfòmasyon depo oswa yo se:

 • Siye.
 • Ekspire.
 • Post-date.
 • Kòmanse chèk san yo pa enfòmasyon sou kont.

Retounen politik peman

Si chèk ou retounen san peye pou lajan ensifizan oswa ki pa kolekte:

 1. Y ap chaje w yon frè $20 pou koleksyon.
 2. Ou otorize Vil Philadelphia oswa ajan li yo pou fè yon transfè fon elektwonik yon sèl fwa nan kont ou pou kolekte frè sa a dirèkteman.
 3. Vil Philadelphia oswa ajan li yo ka re-prezante chèk ou elektwonikman nan enstitisyon depo ou a pou peman.
 4. Si Vil la pa kapab jwenn peman, lisans, pèmi, oswa aplikasyon apèl la pral anile.
 5. Ou pa ka pran okenn aksyon adisyonèl anba yon pèmi jiskaske ou peye tout frè yo.
 6. Pèmi an oswa lisans lan pral revoke si frè yo eksepsyonèl yo pa peye nan lespas 30 jou.
 7. Ou pa ka ranpli oswa jwenn pèmi adisyonèl jiskaske ou rezoud dèt la eksepsyonèl.

Peman lisans anreta

Si ou renouvle lisans ou plis pase 60 jou apre dat limit la, yo pral chaje w 1.5% nan frè lisans lan pou chak mwa depi lisans lan ekspire.

Kouman

Ou ka aplike pou pèmi sa a an pèsòn nan Sant Pèmi ak Lisans lan oswa sou entènèt lè l sèvi avèk Eclipse.

Nan moun

1
Jwenn nenpòt apwobasyon pre-obligatwa anvan ou soumèt aplikasyon ou a L&I.
2
Pote aplikasyon ou fin ranpli a, materyèl aplikasyon, ak peman nan Sant Pèmi ak Lisans lan.

Aplikasyon yo trete nan 20 jou ouvrab.

Aplikan an ka akselere aplikasyon an pou yon frè adisyonèl. Aplikasyon akselere yo revize nan lespas 5 jou ouvrab.

3
Si li apwouve, aplikan an ap resevwa avi pou peye balans lan.

Si yo pa apwouve, aplikan an ap resevwa yon imèl ki deklare sa ki manke oswa obligatwa.

Sou entènèt

1
Log in nan kont eklips ou epi aplike pou yon pèmi. Voye tout dokiman obligatwa yo epi peye frè pou depoze a.

Si w ap aplike kòm yon pwofesyonèl ki gen lisans oswa kontraktè, ou dwe premye asosye lisans ou oswa enskripsyon ak kont sou entènèt ou an.

2
Aplikasyon an pral ale nan L&I ak lòt depatman Vil la pou revizyon ak apwobasyon.

Aplikasyon yo trete nan 20 jou ouvrab. Pèmèt yon jou biznis adisyonèl pou pre-pwosesis.

Aplikan an ka akselere aplikasyon an pou yon frè adisyonèl. Aplikasyon akselere yo revize nan lespas 5 jou ouvrab.

3
Si li apwouve, aplikan an ap resevwa yon avi pou peye balans lan.

Si yo pa apwouve, aplikan an ap resevwa yon imèl ki deklare sa ki manke oswa obligatwa.

Zèv ak enskripsyon

Apre yo fin bay pèmi a, nouvo kont yo dwe etabli ak Biwo Evalyasyon Pwopriyete a ak nenpòt nouvo zèv yo dwe anrejistre ak Depatman Albòm. Sa a se obligatwa nan lespas twa ane nan emisyon pèmi oswa Zonaj Komisyon Konsèy nan Ajisteman desizyon.

Apèl

Si aplikasyon w lan resevwa yon Avi sou Refi oswa Avi Rekòmandasyon, ou ka fè apèl nan Konsèy Ajisteman Zonaj la.

Dwa ou pou fè apèl kont yon Avi sou Refi oswa Referans ekspire 30 jou apati dat li te bay la. Refi sa yo pa ka pwolonje. Ou bezwen soumèt yon nouvo aplikasyon ak frè pou depoze pou jwenn yon nouvo refi oswa yon referans.

Top