Ale nan kontni prensipal

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Enskri kòm yon reprezantan manifakti dèlko

Sèvis BECA

Sistèm pouvwa ijans ak sibstiti yo dwe enspekte ak sètifye chak ane. Moun ki apwouve pa manifakti ekipman an ka fè sètifikasyon sa a.

Pou fè sètifikasyon sa a, moun nan dwe enskri nan Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I).

Kiyès

Moun ka ranpli enskripsyon sa a.

Kondisyon

Lòt lisans ak anrejistreman

Prèv travay

Si ou pa yon travayè endepandan, soumèt yon deklarasyon sou travay aktyèl oswa potentiels. Deklarasyon sa a dwe sou antèt konpayi epi siyen pa anplwayè ou.

Apwobasyon fabrikan an

Soumèt yon kopi apwobasyon fabrikan an oswa sètifika antrènman ki otorize ou fè tès ak enspeksyon nan ekipman yo.

Ki kote ak ki lè

Sou entènèt

Ou ka aplike sou entènèt lè l sèvi avèk eklips.

Si ou bezwen èd pou ranpli aplikasyon ou sou entènèt, ou ka pran yon randevou vityèl.

Nan moun

Ou bezwen yon randevou pou vizite Sant Pèmi ak Lisans an pèsòn.

Pèmi ak Lisans Sant
1401 John F. Kennedy Blvd.
MSB, Sèvis piblik Concourse
Philadelphia, PA 19102

Lè biwo: 8 a.m. jiska 3:30 p.m., lendi jiska vandredi

Biwo fèmen nan midi nan Mèkredi ki sot pase a nan chak mwa.

Pri

Pa gen okenn frè pou enskripsyon sa a.

Kouman

Ou ka enskri sou entènèt lè l sèvi avèk Eclipse oswa an pèsòn nan Sant Pèmi ak Lisans lan.

Sou entènèt

1
Voye tout dokiman obligatwa yo.

Aplikasyon yo revize nan senk jou ouvrab.

2
Si yo apwouve aplikasyon an, ou pral resevwa yon avi apwobasyon pa imèl.

Si aplikasyon an pa apwouve, ou pral resevwa yon imèl ki deklare sa ki manke oswa obligatwa.

Nan moun

1
Vizite Sant Pèmi ak Lisans lan.

L&Mwen ka revize pifò aplikasyon pandan w ap tann.

2
L&Mwen pral swa bay yon avi sou apwobasyon oswa mande plis enfòmasyon.

egzijans Renouvèlman

Enskripsyon sa a pa ekspire.

Ou ka soumèt chanjman nan travay oswa enfòmasyon pou kontakte sou entènèt nan Eclipse.

Top