Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Rapòte yon kontraktè pwofesyon avoka san lisans oswa travay san otorizasyon

Sèvis BECA

Si ou konnen sou yon kontraktè pwofesyon avoka san lisans oswa travay konstriksyon ke yo te fè san pèmi valab, ou ka rapòte yo bay 311 ak Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I).

Kiyès

Nenpòt moun ka rapòte kontraktè pwofesyon avoka san lisans ak travay san otorizasyon bay L&I.

Kouman

Kontraktè pwofesyon avoka san lisans ak travay san lisans

Pou rapòte kontraktè pwofesyon avoka san lisans oswa travay ki pa pèmèt, itilize fòm sou entènèt 311 la oswa rele 311. Si ou se deyò Philadelphia, rele (215) 686-8686 olye.

Apre ou fin ranpli yon rapò ak 311, ou ka soumèt plis enfòmasyon bay addinfoli@phila.gov. Mete nimewo 311 ka a, adrès kote travay ap fèt, ak nimewo telefòn ou oswa adrès imèl ou.

L&Mwen pral revize enfòmasyon an epi detèmine si se plis aksyon jistifye.

Fwòd kontraktè, vyolasyon kontra, garanti pwopriyetè kay la

L & Mwen pa okipe fwod kontraktè, vyolasyon kontra, oswa echèk pou onore garanti yon pwopriyetè kay la.

Si ou vle rapòte youn nan sa yo, ou ka kontakte:

Nan ka ijans

Nan ka ijans, rele 911.

Top