Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Jwenn yon Lisans Grossiste Propriété rezidansyèl

Sèvis BECA

Ou bezwen yon rezidansyèl Propriété Grossiste lisans si biznis ou, se pou achte rezidansyèl propriétés sèlman pou revente ou pou mèt vann propriétés rezidansyèl yo lè sa a, ou menm oswa yon lòt moun ka achte Et revann yo. Sa a gen ladan bilding milti-fanmi ak melanje-itilize.

Ou pa bezwen lisans sa a si ou se yon:

 • Ofisyèl piblik oswa anplwaye ki aji nan devwa ofisyèl ou yo.
 • Avoka ki gen lisans oswa ajan imobilye oswa riltor ki aji nan sijè ki abòde lan lisans ou.
 • Achtè ki gen entansyon lwe pwopriyete a.
 • Envestisè ki achte pwopriyete ak fè amelyorasyon ogmante valè okazyon.

Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I) bay lisans sa a.

Kiyès

Moun, pwopriyetè biznis, ak ajan yo ka aplike pou lisans sa a.

Kondisyon

Lòt lisans ak anrejistreman

Responsab pati

Si non sou Lisans Aktivite Komèsyal la se pa yon moun, ou dwe bay non ak enfòmasyon kontak pou moun ki responsab la.

Sou aplikasyon an, idantifye tout kòporasyon ke moun ki responsab la gen yon enterè ekite nan.

Asirans

Ou dwe bay yon Sètifika Asirans ki gen ladan kantite minimòm lan:

 • Asirans Responsablite Jeneral: $1,000,000 pou chak ensidan

Istwa kriminèl

Moun ki responsab la dwe soumèt yon chèk istwa kriminèl PA Lapolis Eta ki demontre bagay sa yo:

 • Pa gen kondanasyon nan nenpòt krim nan fwod, malonètete, vyolasyon konfyans, oswa twonpe nan sis ane anvan yo.
 • Pa gen kondanasyon pou vyole Lwa sou Etik Ofisyèl Piblik ak Anplwaye nan lespas sis ane anvan yo.

Konfòmite taks

Ou dwe kouran sou tout taks vil Philadelphia.

Ki kote ak ki lè

Sou entènèt

Ou ka aplike sou entènèt lè l sèvi avèk eklips.

Si ou bezwen èd pou ranpli aplikasyon ou sou entènèt, ou ka pran yon randevou vityèl.

Nan moun

Ou bezwen yon randevou pou vizite Sant Pèmi ak Lisans an pèsòn.

Pèmi ak Lisans Sant
1401 John F. Kennedy Blvd.
MSB, Sèvis piblik Concourse
Philadelphia, PA 19102

Lè biwo: 8 a.m. jiska 3:30 p.m., lendi jiska vandredi

Biwo fèmen nan midi nan Mèkredi ki sot pase a nan chak mwa.

Pri

Frè lisans
$200
Frè Renouvèlman
$200

Metòd peman ak detay

Aksepte metòd peman

Kote Aksepte peman
Sou entènèt nan aplikasyon an Eclipse

(Gen yon limit $200,000 pou peman sou entènèt.)

 • Chèk elektwonik
 • Kat kredi (+2.25% frè siplemantè)
An pèsòn nan Sant Pèmi ak Lisans nan Bilding Sèvis Minisipal la
 • Chèk elektwonik
 • Kat kredi (+2.25% frè siplemantè)
Nan moun nan estasyon kesye a nan bilding nan Sèvis Minisipal

(Atik yo peye nan Estasyon Kesye a pral poste nan senk jou ouvrab.)

 • Tcheke
 • Lòd lajan
 • Kat kredi (+2.25% frè siplemantè)
 • Lajan Kach

Chèk ak lòd lajan

Tcheke egzijans
 • Fè tout chèk ak lòd lajan peyab nan “Vil la nan Philadelphia.”
 • Moun nan oswa konpayi ki nan lis sou chèk la dwe ki nan lis sou aplikasyon an.
 • Yo aksepte chèk pèsonèl yo.
 • Chèk ak lòd lajan dwe gen dat pwoblèm nan lespas 12 mwa nan tranzaksyon an.
Rezon ki fè chèk ou ka rejte

L&Mwen pa pral aksepte chèk ki manke enfòmasyon depo oswa yo se:

 • Siye.
 • Ekspire.
 • Post-date.
 • Kòmanse chèk san yo pa enfòmasyon sou kont.

Retounen politik peman

Si chèk ou retounen ki poko peye pou lajan ensifizan oswa ki pa kolekte:

 1. Y ap chaje w yon frè $20 pou koleksyon.
 2. Ou otorize Vil Philadelphia oswa ajan li yo pou fè yon transfè fon elektwonik yon sèl fwa nan kont ou pou kolekte frè sa a dirèkteman.
 3. Vil Philadelphia oswa ajan li yo ka re-prezante chèk ou elektwonikman nan enstitisyon depo ou a pou peman.
 4. Si Vil la pa kapab jwenn peman, lisans, pèmi, oswa aplikasyon apèl la pral anile.
 5. Ou pa ka pran okenn aksyon adisyonèl anba yon pèmi jiskaske ou peye tout frè yo.
 6. Pèmi an oswa lisans lan pral revoke si frè yo eksepsyonèl yo pa peye nan lespas 30 jou.
 7. Ou pa ka ranpli oswa jwenn pèmi adisyonèl jiskaske ou rezoud dèt la eksepsyonèl.

Peman lisans anreta

Si ou renouvle lisans ou plis pase 60 jou apre dat limit la, yo pral chaje w 1.5% nan frè lisans lan pou chak mwa depi lisans lan ekspire.

Kouman

Ou ka aplike pou lisans sa a sou entènèt lè l sèvi avèk Eclipse oswa an pèsòn nan Sant Pèmi ak Lisans lan.

Sou entènèt

1
Voye tout dokiman obligatwa yo.
2
Si yo apwouve aplikasyon an, ou pral resevwa yon avi pou peye balans lan.

Si aplikasyon an pa apwouve, ou pral resevwa yon imèl ki deklare sa ki manke oswa obligatwa.

Nan moun

1
Vizite Sant Pèmi ak Lisans lan.

L&Mwen ka revize pifò aplikasyon pandan w ap tann.

2
L&Mwen pral swa bay lisans ou oswa mande plis enfòmasyon.

egzijans Renouvèlman

Lisans sa a dwe renouvle chak ane. Ou ka renouvle sou entènèt nan Eclipse oswa an pèsòn nan Sant Pèmi ak Lisans lan.

Pou renouvle lisans ou, ou dwe:

 • Fè kouran sou tout taks vil Philadelphia.
 • Fè prèv asirans aktif.
Top