Ale nan kontni prensipal

Lwaye ak pwopriyete lisans materyèl

Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I) bay lisans pou biznis nan vil la. Sèvi ak materyèl sa yo pou aplike pou lisans ki gen rapò ak lokasyon ak biznis pwopriyete, tankou Lisans pou Lwaye a.

pa lapòs aplikasyon lisans biznis nan L&I. olye de sa, ou ka aplike pou lisans biznis:

Lisans pou Lwaye

Fòm aplikasyon ak materyèl sipò pou lisans pou lokasyon.
Tit Deskripsyon kategori otè Dat Fòma
Aplikasyon lisans lokasyon PDF Sèvi ak aplikasyon sa a pou lwe yon pwopriyete rezidansyèl nan Vil la. Janvye 31, 2024
Fòm enfòmasyon siplemantè lisans lokasyon PDF Fòm siplemantè sa a dwe soumèt ak yon nouvo aplikasyon pou lisans lokasyon. Fevriye 1, 2024
Deklarasyon sou Sèman nan itilize kontinyèl PDF Si pa gen okenn lisans lokasyon te bay nan twa ane ki sot pase yo pou yon itilizasyon ki deja egziste, yo dwe soumèt afidavi sa a nan itilizasyon kontinyèl ak yon aplikasyon lisans lokasyon. Novanm 9, 2022
Deklarasyon sou Sèman PDF ki pa lokasyon Si yon pwopriyetè pwopriyete lwe yon inite ki okipe pa yon manm fanmi epi yo pa kolekte okenn lwaye, yo dwe siyen yon afidavi ki pa lokasyon. Novanm 9, 2022
Lwaye lisans prèv itilizasyon ak fèy enfòmasyon lokatè PDF Fèy enfòmasyon sa a rezime dokiman ki nesesè pou montre prèv ke lokatè rezidansyèl la legal. Fevriye 14, 2023

Limited Lojman lisans

Fòm aplikasyon pou tout kalite lisans lojman limite.
Tit Deskripsyon kategori otè Dat Fòma
Limite lojman aplikasyon lisans operatè PDF Sèvi ak aplikasyon sa a pou aplike pou yon lisans operatè lojman limite. Out 28, 2023
Limite lojman ak otèl anrjistreman ajan lisans aplikasyon PDF Sèvi ak aplikasyon sa a pou aplike pou yon lojman limite ak otèl anrjistreman lisans ajan. Novanm 14, 2022
Limite lojman otèl anrjistreman ajan tranzaksyon istwa fèy enfòmasyon PDF Dokiman sa a bay enfòmasyon sou soumèt rapò a istwa tranzaksyon bay depatman an. 8 Desanm 2023

Lisans grosist pwopriyete rezidansyèl

Fòm aplikasyon ak materyèl sipò pou Lisans pou pwopriyete rezidansyèl grosist.
Tit Deskripsyon kategori otè Dat Fòma
Pwopriyete rezidansyèl grosist aplikasyon lisans PDF Sèvi ak fòm sa a pou aplike pou yon lisans grosist pwopriyete rezidansyèl. Novanm 14, 2022
Pwopriyete rezidansyèl grosist lisans fòm enfòmasyon siplemantè PDF Sèvi ak fòm sa a pou idantifye tout kòperasyon ke moun ki responsab la gen yon enterè jis nan lè ou aplike pou yon lisans grossiste propriété rezidansyèl. Novanm 14, 2022
Pwopriyete rezidansyèl limit lisans grosist ak kondisyon PDF Limit ak kondisyon ki aplike nan achtè pwopriyete rezidansyèl nan Philadelphia. Janvye 20, 2021
Divilgasyon bay pwopriyetè kay ki gen solisitasyon pou achte PDF Achtè rezidansyèl yo dwe bay divilgasyon sa a bay pwopriyetè kay la anvan ou prezante yon òf pou achte yon pwopriyete rezidansyèl. Avril 8, 2021

Lòt lisans pwopriyete

Fòm aplikasyon pou lisans pwopriyete mwens-komen.
Tit Deskripsyon kategori otè Dat Fòma
High-monte aplikasyon lisans PDF Aplikasyon pou lisans bilding ki wo nan vil la. Novanm 14, 2022
Vid aplikasyon rezidansyèl /komèsyal lisans pwopriyete PDF Aplikasyon pou lisans yon pwopriyete rezidansyèl vid, yon pwopriyete komèsyal vid, oswa yon waf vid nan vil la. Novanm 14, 2022
Top