Ale nan kontni prensipal

egzijans kontraktè

Kontraktè k ap travay nan Philadelphia bezwen gen yon lisans valab epi swiv egzijans operasyonèl yo. Paj sa a présente règleman ki gen rapò ak kontraktè ak contractantes travay nan Philadelphia.

Ale nan:

Kòd Konduit kontraktè

Tout kontraktè opere nan Philadelphia dwe swiv egzijans yo mete deyò nan Kòd Konduit kontraktè a.


OSHA egzijans antrènman

Plis +

Pwogram antrènman altènatif

Plis +

Divilge tretan

Philadelphia kontraktè ak lisansye komès dwe bay depatman an ak non an nan chak tretan ki ap travay anba pèmi yo nan twa jou ki vini apre kòmansman an nan nenpòt ki travay otorize pa pèmi sa a.

Gade nan ki jan-a gid pou etap-pa-etap enstriksyon yo fè sa nan eklips.


Sètifika asirans

Tout kontraktè yo te rele sou yon pèmi konstriksyon dwe gen asirans aktyèl sou dosye ak L&I Sa a dwe gen ladan pwoteksyon minimòm lan detèmine pa Depatman Lwa ak manadjè a risk pou:

  • Konpansasyon Travayè
  • Konpreyansif responsablite jeneral
  • Responsablite machin

Zouti

Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I) ofri yon kantite zouti pou ede kontraktè yo fè biznis nan Vil la.

Top