Ale nan kontni prensipal la

Sètifikasyon pwoteksyon Dife

Kòd Filadèlfi a egzije pou mèt pwopriyete yo gen sistèm pwoteksyon dife enspekte ak sètifye pa tradespeople ki kalifye.

Ki sistèm ki mande pou enspeksyon ak sètifikasyon?

Plis +

egzijans enspeksyon

Plis +

Pwosesis

Yon sètifikasyon ke sistèm lan pase enspeksyon oswa tès yo dwe bay mèt pwopriyete a. Yo dwe soumèt yon kopi sètifikasyon an bay L&I.

Si yon sistèm echwe enspeksyon, mèt pwopriyete a oblije korije pwoblèm nan epi yo gen sistèm lan reinspected ak sètifye. Sòf si echèk la korije nan 45 jou (awozwa ak estannfil, repwesyon danje espesyal, ak sistèm alam dife) oswa nan 90 jou (sistèm kontwòl lafimen ak klape) nan enspeksyon an, enspektè a dwe voye yon avi defisyans nan L&I.

 


Ki kote yo soumèt fòm

Soumèt fòm sou entènèt lè l sèvi avèk eklips.

Tout fòm yo dwe itilize adrès legal la ki etabli pa Biwo pou Evalyasyon Pwopriyete (OPA). Ou dwe gen yon lisans kontraktè yo nan lòd yo soumèt nenpòt sètifikasyon oswa rapò.

Gade nan enstriksyon yo etap-pa-etap sou kòman yo soumèt yon sètifikasyon pwoteksyon dife nan Eclipse.


Top