Ale nan kontni prensipal la

Sètifikasyon lekòl

Lekòl piblik ak charter yo dwe gen sistèm elektrik yo enspekte ak sètifye chak ane.

egzijans enspeksyon

Enspeksyon an ak sètifikasyon dwe fèt pa yon kontraktè elektrik ki gen lisans, enspektè elektrik, oswa ajans enspeksyon elektrik.

Ou dwe gen yon konsepsyon enskripsyon pwofesyonèl yo soumèt nenpòt sètifikasyon oswa rapò.


Ki kote yo soumèt fòm

Si yo jwenn nenpòt defisyans elektrik epi yo pa ka korije nan 90 jou, kontraktè a oswa ajans enspeksyon an dwe soumèt yon fòm defisyans elektrik bay L&I.

Soumèt fòm sètifikasyon elektrik la oswa fòm deficiency sou entènèt lè l sèvi avèk Eclipse.

Tout fòm yo dwe itilize adrès legal la ki etabli pa Biwo pou Evalyasyon Pwopriyete (OPA).


Pou plis enfòmasyon, gade Seksyon A-703 nan Kòd la Philadelphia.

Gade nan ki jan yo soumèt yon fòm sètifikasyon nan Eclipse pou etap-pa-etap enstriksyon yo.

Top