Ale nan kontni prensipal la

fòm sètifikasyon elektrik pou lekòl (Gwoup E lokatè)

Yon kontraktè elektrik ki gen lisans oswa yon ajans enspeksyon elektrik dwe fè yon enspeksyon anyèl ak sètifye sistèm elektrik yo nan lekòl piblik ak charter jan sa nesesè pou yon Sètifika Espesyal nan Enspeksyon. Materyèl sa yo gen ladan sètifikasyon ak deficiency fòm ki gen rapò ak enspeksyon sa yo. Fòm yo dwe soumèt bay Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I).

Videyo webinar pwogram enspeksyon lekòl la ak glisad eksplike kijan lekòl yo ta dwe prepare pou enspeksyon anyèl L&I.

Non Deskripsyon Lage Fòma
fòm sètifikasyon elektrik pou lekòl piblik ak charter (Gwoup E lokatè) PDF Yon enspektè elektrik ki gen lisans dwe itilize fòm sa a pou bay rezilta ak sètifye sistèm elektrik la nan lekòl piblik ak charter school. Jiyè 28, 2023
Fòm defisyans sètifikasyon elektrik pou lekòl piblik ak charter (Gwoup E lokatè) PDF Itilize fòm sa a pou rapòte nenpòt defisyans elektrik grav oswa minè nan lekòl piblik ak charter school ki pa ka korije nan 90 jou. Jiyè 14, 2023
Top