Ale nan kontni prensipal la

Vid anpil sètifikasyon rat

Anpil vid yo dwe enspekte pa yon konpayi kontwòl ensèk nuizib ki gen lisans PA chak ane pou prèv enfeksyon rat. Anpil ki regilyèman konsève kòm jaden yo pa sijè a egzijans sa a.

egzijans enspeksyon

Enspeksyon inisyal la dwe konplete pa 2 mas 202 3. Enspeksyon yo dwe rive chak ane apre sa.

Si enspeksyon an jwenn aktivite wonjè, mèt kay la dwe aplike yon plan kontwòl wonjè.


Ki kote yo soumèt rapò

Ou dwe soumèt rapò enspeksyon an prepare pa konpayi kontwòl ensèk nuizib la ak nenpòt plan kontwòl wonjè bay Depatman Lisans ak Enspeksyon. Ou dwe soumèt li nan lespas sèt jou apre yo fin.

Soumèt rapò enspeksyon an lè l sèvi avèk fòm sou entènèt la.


Pou plis enfòmasyon, gade Philadelphia Kòd Tit 4A-1101 ak Règleman an Kontwòl rat.

Top