Ale nan kontni prensipal la

Apèl

Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I), ansanm ak lòt patnè Vil yo, ranfòse Kòd Filadèlfi a ak estanda sekirite ak bilding li yo. L&I tou bay sitasyon ak vyolasyon bay moun ki vyole kòd la.

Lè pou fè apèl kont

Ou ka fè yon apèl si ou panse ou genyen:

  • Te mal refize apwobasyon dekoupaj an zòn.
  • Yo te bay yon sitasyon oswa yon vyolasyon nan erè.
  • Vle jwenn yon egzanpsyon pou estanda materyèl bilding yo.
  • Vle fè apèl kont yon desizyon ki gen rapò ak yon lisans pou pote zam afe.

Apèl kalandriye

Si ou te depoze yon demann pou apèl, jwenn dat odisyon ou sou kalandriye apèl la.

L&Mwen gen kat ankadreman ki jere apèl:

Pou desizyon zonaj yo, ou dwe fè yon apèl nan Konsèy Ajisteman Zoning (Zoning Board of Ajisteman) (ZBA).

Pou apèl kòd Dife, ou dwe fè yon apèl avèk Komisyon Konsèy Sekirite ak Prevansyon Kòd Ponpye a.

Gade kalandriye apèl yo pou jwenn enfòmasyon sou apèl ki pwograme yo.

 Apèl dokiman ak fòm

Dokiman sa yo sipòte apèl nan ZBA, BOSFP, BBS, PAB, oswa BLIR.

Top