Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Peye yon depase fo alam amann

Nenpòt plis pase de fo alam pou chak ane enskripsyon konsidere kòm twòp epi li se yon vyolasyon Kòd la Philadelphia. Y ap chaje w yon $75 pou chak lòt alam fo.

Kiyès

Kòmanse ak twazyèm alam fo ou nan yon ane enskripsyon, yo pral chaje w yon amann alam fo.

Ki kote ak ki lè

Pou peye, jwenn aksè nan sit peman alam vil la. Ou pral bezwen swa nimewo tikè ou oswa nimewo enskripsyon alam ou.

Kouman

Aksè sou sit peman alam Vil la, gade tikè ou, epi peye pa kat kredi oswa tcheke.

Kontni ki gen rapò

Top