Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Aplike pou yon pèmi medya

Pwojè medya ki gen ladan videyo, foto, ak fim bezwen yon pèmi tire sou Philadelphia Pak & Rekreyasyon pwopriyete.

Kiyès

Ou bezwen yon pèmi si ou vle tire videyo, foto, oswa fim nan:

  • Tout pak vil la.
  • Philadelphia Parks & Rekreyasyon enstalasyon, tankou sant rec.
  • Mize a Philadelphia nan Atizay.

Ki kote ak ki lè

Aplike pa lapòs:

  • Aplikasyon pou pèmi yo dwe depoze omwen 10 jou ouvrab anvan premye jou a nan tire pou fè pou evite chaj adisyonèl.
  • Aplikasyon depoze mwens pase 10 jou ouvrab anvan premye jou a nan tire yo pral chaje yon lòt $100 oswa 25 pousan nan frè a sit, kèlkeswa sa ki pi gran.
  • Aplikasyon depoze mwens pase twa jou ouvrab anvan premye jou a nan tire yo pral chaje yon lòt $200 oswa 30 pousan nan frè sit, kèlkeswa sa ki pi gran.
  • Aplikasyon pou elèv, anons sèvis piblik (PSA), touris, ak B-woulo liv ranpli mwens pase 10 jou ouvrab anvan premye jou a nan tire yo pral chaje $100; aplikasyon pou depoze mwens pase twa jou ouvrab yo pral chaje $200.

Kouman

Pou jwenn yon pèmi, ou pral bezwen:

  • Yon sètifika asirans.
  • Peman pou pèmi an. Tanpri sonje nou pa aksepte kat kredi.

Konferans pou laprès, touris, B-woulo liv, PSA, ak aplikasyon pou pèmi tal filme elèv yo pral verifye avèk aplikan pèmi pou presizyon

Pwojè Film Elèv yo dwe gen ladan yon lèt ki soti nan yon manm fakilte, sou antèt lekòl la, ki endike tal filme an se ki gen rapò ak travay kou. Nan tout ka yo, yo mande yon depo sekirite.

Pou jwenn yon pèmi:

1
Telechaje aplikasyon pèmi an.

Klike sou fòm aplikasyon pou pèmi medya a pou telechaje li.

2
Ekri an lèt detache aplikasyon an pèmi.
3
Ranpli aplikasyon pèmi an
4
Mail ranpli aplikasyon ak chèk oswa lòd lajan nan:

Evènman Espesyal Biwo
Winter Street Building
2130 Winter Street
Philadelphia, PA 19103

Remak: Nou pa aksepte peman kat kredi.

Yon kopi pèmi a dwe rete sou plas pou revizyon tout tan. Pèmi yo pa transfere.

Ranbousman yo pa pral akòde pou move tan. Frè adisyonèl yo ka chaje pou pran yon lòt randevou.

Top