Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Aplike pou yon revizyon plan pou yon biznis manje mobil

Yon revizyon plan se yon pati nan ap resevwa biznis mobil manje ou leve, li kouri. Ou dwe soumèt aplikasyon revizyon plan ou a nan Biwo Pwoteksyon Manje anvan ou enstale nouvo ekipman manje oswa fè nenpòt chanjman nan yon inite lavant manje mobil ki deja apwouve. Yo ka chaje w yon frè siplemantè si ou kòmanse enstalasyon oswa fè chanjman anvan revizyon plan ou an te apwouve.

Inite mobil lavant manje gen ladan kamyon, inite sekous trelè, pushcarts, kanpe, ak peddlers pye. Gen yon pwosesis revizyon plan diferan pou biznis manje estasyonè.

Kiyès

Nenpòt moun ki louvri yon biznis manje mobil dwe soumèt yon revizyon plan pou apwobasyon.

Ki kote ak ki lè

Sèvis Sante Anviwonman (EHS) gen mache-nan lè biwo Lendi jiska Vandredi, 9 a.m. — 1 p.m., ak sou randevou.

Sèvis Sante Anviwònman
7801 Essington Avenue
Philadelphia, Pensilvani 19153

Tout sèvis EHS yo disponib tou atravè telefòn oswa nòmalman. Sa gen ladan sèvis tankou Revizyon Plan, Chanjman Pwopriyetè, Aplikasyon pou Pèmi, ak Sètifikasyon Sekirite Manje.

Tanpri rele (215) 685-7495 pou poze kesyon, fè yon randevou an pèsòn, mande yon konsiltasyon vityèl, kowòdone peman, epi soumèt yon aplikasyon.

Pri

Frè revizyon plan estanda a se $150 epi frè enspeksyon estanda a se $190.

Si ou vle mande yon revizyon rapid ak enspeksyon, tanpri rele Biwo Pwoteksyon Manje nan (215) 685-7495. Gen yon frè rapid nan $380 nan adisyon a revizyon an plan estanda ak frè enspeksyon. Ou dwe gen tout materyèl obligatwa yo epi peye pa lòd lajan oswa kat kredi anvan revizyon an ka kòmanse. Revizyon ou ak enspeksyon yo pral ranpli nan 10 jou ouvrab.

Kouman

Pou revizyon plan ou, ou pral bay enfòmasyon jeneral sou biznis ou. Aplikasyon w lan dwe gen ladan tou:

 1. Sipò enfòmasyon etablisman
  Dekri baz ou nan operasyon, ki gen ladan rapò enspeksyon ki pi resan li yo ak lisans manje.
 2. Enfòmasyon sou ekipman pou manje
  Dekri founisè yo manje prepare ou pral itilize ak nenpòt atik manje prepare (si sa aplikab).
 3. Plan etablisman pou mobil lavant inite
  Avèk presizyon scaled, ki montre tout zòn nan.
 4. Enfòmasyon sou sifas
  Dekri planche yo, mi yo, ak plafon ak pwoteksyon soti nan kontaminan ayeryèn ak vermin.
 5. Men lave enfòmasyon
  Ki montre disponiblite nan yon estasyon lave men ak yon rezèv dlo ak fatra veso koleksyon dlo.
 6. Enfòmasyon sou rezèv dlo
  ki montre detay sou sistèm rezèv dlo a, ki gen ladan nenpòt kawotchou ak koneksyon yo, kapasite tank depo, ak enstalasyon backflow/tounen-sifonaj.
 7. Waste enfòmasyon dlo
  ki montre kapasite tank koleksyon dlo dechè ak konstriksyon.
 8. Fatra ak resiklaj enfòmasyon
  ki montre kantite ak kalite resipyan dechè ak metòd resiklaj pou lwil oliv pou kwit manje.
 9. Istansil ak ekipman lave enfòmasyon
  ki montre lavabo, dezenfektan, ak aparèy tès dezenfektan.
 10. Enfòmasyon sou ekipman
  Ki gen ladan manifakti a ak modèl pou tout ekipman sèvis manje, ansanm ak yon kopi espesifikasyon manifakti a.
 11. Sètifikasyon sekirite manje
  Ki gen ladan yon kopi yon Vil Sètifika Sekirite Manje Philadelphia. (Yon moun ki sètifye sekirite manje dwe prezan nan tout èdtan nan operasyon.)
 12. Manje manyen ak enfòmasyon meni
  ki montre yon meni konplè ak deskripsyon manje yo dwe okipe, osi byen ke detay sou preparasyon an ak depo nan nenpòt ki manje.

Apre ou fin soumèt aplikasyon w lan, Biwo Pwoteksyon Manje a ap fè yon revizyon preliminè sou aplikasyon w lan ak lapòs oswa imèl (sou demann) ou yon Fèy Travay Revizyon Plan ak Lèt Evalyasyon Frè nan 30 jou ouvrab. Fèy travay la ap endike si yo mande plis enfòmasyon.

Apre ou soumèt fichye ki ranpli a ak frè a, Depatman Sante Piblik ap kontakte ou nan lespas 30 jou ouvrab.

Si aplikasyon w lan manke enfòmasyon, yo pral avize w epi yo gen 30 jou ouvrab kote yo reponn. Si yo apwouve aplikasyon w lan, ou pral resevwa enstriksyon sou fason pou pwograme yon enspeksyon. Pifò enspeksyon ka pwograme nan 10 jou ouvrab.

Enspeksyon pran plas nan chwazi biwo sante piblik, epi yo dwe pwograme davans.

Pou enspeksyon an, pote ou:

 • Idantifikasyon foto.
 • Lavant inite prèv de de an komen.
 • Sètifika Sekirite Manje Vil Philadelphia. (Anplwaye sètifye sekirite manje ou dwe ale nan enspeksyon an epi pote idantifikasyon foto yo tou.)
 • Dosye acha manje pou dènye 30 jou yo, si sa aplikab.
 • Kopi lisans manje pou etablisman sipò ou oswa yon rapò enspeksyon resan.
  • Si etablisman yo pwopoze a pa gen apwobasyon anvan oswa li nouvo, etablisman an li menm ka mande pou yon enspeksyon separe oswa aplikasyon.
  • Si etablisman an sipò se andeyò vil la nan Philadelphia, ou dwe bay tou de yon kopi lisans lan manje ak yon rapò enspeksyon ki sot pase.

Apre enspeksyon ou, Biwo Pwoteksyon Manje ap bay yon Rapò Elijibilite Lisans ak yon Sètifika Elijibilite Operasyon. Lè sa a, ou ka kontakte Depatman Lisans ak Enspeksyon pou aplike pou yon Manje Yo Vann an Detay, ki pa Peye-Pèmanan Kote lisans.

Top