Ale nan kontni prensipal la

Enstriksyon ak aplikasyon pou revizyon plan biznis manje

Yon revizyon plan se yon pati nan ap resevwa biznis estasyonè oswa mobil manje ou leve, li kouri. Sèvi ak sa yo pou aplike pou yon revizyon plan nan biznis manje ou. Biwo Pwoteksyon Manje Depatman Sante Piblik la ap revize aplikasyon w lan.

Aprann plis sou fason pou aplike pou yon:

Non Deskripsyon Lage Fòma
Revizyon Plan pou Biznis Manje Stationary (fillable) PDF Enstriksyon sa yo fèt pou ede gide ou nan pwosesis pou ranpli aplikasyon revizyon plan obligatwa pou yon etablisman manje estasyonè. Ou ta dwe soumèt aplikasyon revizyon plan ou apre dekoupaj an zòn te apwouve, men anvan ou kòmanse konstriksyon oswa enstale ekipman manje. Yo ka chaje w yon frè siplemantè si ou kòmanse konstriksyon anvan revizyon plan ou an te apwouve. Mas 27, 2024
Revizyon Plan pou Biznis Manje Mobil (fillable) PDF Inite mobil lavant manje gen ladan kamyon, inite sekous trelè, pushcarts, kanpe ak peddlers pye. Enstriksyon sa yo fèt pou ede gide ou nan pwosesis pou ranpli aplikasyon revizyon plan obligatwa pou yon biznis manje mobil. Me 9, 2024
Fòm Enfòmasyon sou etablisman Sipò Operasyon Mobil PDF Tout operasyon lavant ki pa pèmanan yo dwe gen yon etablisman sipò apwouve pou sèvi bezwen operasyonèl inite lavant lan. Chak inite lavant dwe rapòte omwen chak jou nan kote etablisman sipò pou tout pwovizyon manje ak netwayaj ak sèvis operasyon pou inite a. Fòm sa a dwe ranpli epi soumèt bay Biwo Pwoteksyon Manje, ansanm ak yon kopi lisans manje etablisman sipò a ak yon kopi rapò enspeksyon ki pi resan an. Me 9, 2024
Règleman ki ap dirije etablisman Manje PDF Règleman manje Philadelphia a pwoteje sante piblik epi asire ke konsomatè yo bay manje ki san danje epi onètman prezante. Oktòb 3, 2018
Top