Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Orè yon enspeksyon sanitasyon/sekirite pou yon etablisman gadri timoun

Depatman Sante Piblik fè enspeksyon anyèl sanitasyon/sekirite nan enstalasyon gadri timoun. Enspeksyon adrès:

  • Pratik manyen manje.
  • Rezèv dlo.
  • Jete dechè.
  • Prezans ensèk, rat, oswa lòt vèmin.
  • Vantilasyon.
  • Ekleraj.
  • Sanitasyon ak kondisyon nan zòn swen kliyan ak ekipman.
  • Kondisyon nan enstalasyon twalèt.
  • Prezans/manyèl/jete nan nenpòt ki materyèl ki gen danje ladan.

Kiyès

Operatè nan enstalasyon gadri timoun yo dwe pran randevou pou enspeksyon anyèl yo.

Kouman

Pou pwograme yon enspeksyon sanitasyon/sekirite nan yon etablisman gadri timoun, rele Biwo Pwoteksyon Manje nan (215) 685-7495.

Remak: Apre yo fin enspekte etablisman gadri timoun ou a, Depatman Sante Piblik ap bay yon Rapò sou Elijibilite Lisans (LER). Pou te chita nan pwosesis la, ou dwe aplike pou swa yon revi plan pou yon biznis manje èstasyone ou yon chanjman de propriété de yon biznis manje èstasyone.

Top