Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Jwenn yon pèmi bilding Fondasyon-sèlman

Sèvis BECA

Yon pèmi bilding Fondasyon-sèlman pèmèt ou mete fondasyon anvan ou jwenn yon pèmi bilding pou estrikti a tout antye. Li se si ou vle.

Si ou aplike pou pèmi sa a, mèt kay la dwe asime risk pou plis pèmi yo pa ka apwouve.

Ou dwe jwenn yon pèmi sit ègzumasyon separe anvan emisyon yon pèmi fondasyon, pou nenpòt ki ègzumasyon ki rezilta yo nan yon koupe, tranche, oswa depresyon ki se plis pase senk pye anba a yon klas adjasan.

Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I) bay pèmi sa a.

Aplikasyon soumèt sou oswa apre, 1 janvye 2023 pou pwojè konstriksyon ki gen ladan yon ègzumasyon plis pase senk pye anba a klas yo pral mande pou yon pèmi sit ègzumasyon.

Kiyès

Nenpòt pwopriyetè pwopriyete oswa ajan otorize yo ka aplike. Ajan otorize yo ka gen ladan:

 • Kontraktè
 • PA konsepsyon pwofesyonèl
 • Pwokirè
 • Lisans ekspeditè

Kondisyon

Pèmi aplikasyon

Aplike pou pèmi sa a lè l sèvi avèk yon Travay Sit/Aplikasyon pou Pèmi sèvis piblik. Aplikasyon an dwe gen ladan sijè ki abòde lan konplè sou travay ak enfòmasyon mèt kay aktyèl la.

 • Si pwopriyete a te fèk vann, soumèt yon kopi fèy règleman an oswa papye kay ak aplikasyon an.
 • Ou dwe aplike pou tout pèmi dapre adrès legal Biwo Evalyasyon Pwopriyete (OPA) etabli.

Kontraktè

Yon kontraktè ki gen lisans dwe fè tout travay. Kontraktè a dwe:

 • Fè yon lisans aktif.
 • Fè kouran sou tout taks vil Philadelphia.
 • Gen asirans aktyèl sou dosye ak L&I.

Plan

Si aplikasyon w lan egzije plan yo, yo dwe swiv egzijans plan yo.

Fòm ak lòt dokiman

 • Envestigasyon jeotèknik oswa Rapò Tè ki sòti nan yon enjenyè ki gen lisans.
  • Dwe gen ladan tout egzijans pou pwoteksyon an nan estrikti yo adjasan ak fason piblik.
 • Lèt responsablite pwopriyetè a:
  • Dakò a tout chanjman ki nesesè ki ka lakòz soti nan tout revizyon annatant oswa nan lavni pèmi bilding lan
 • Fòm kritè konsepsyon estriktirèl
 • Dokiman Enspeksyon Espesyal
  • Devwa & Responsablite Akò ki te siyen pa tout pati yo
  • Deklarasyon sou Orè Enspeksyon Espesyal
  • Non Ajans Enspeksyon Espesyal ki gen lisans ki kalifye pou tout kategori enspeksyon
 • Fòm Pwoteksyon Inondasyon: Pou pwopriyete ki sitiye nan Zòn Danje Inondasyon.
 • Aplikasyon pou revizyon akselere (si ou vle)

Pèmi ki gen rapò

Ou bezwen jwenn yon Pèmi Zonaj pou jwenn kalite pèmi konstriksyon sa a.

Obligatwa apwobasyon pre-

Pou tout pwopriyete istorik

Plis +

Pou anpyetman sou bò dwat-of-fason an

Plis +

Pou tout Pèmi Fondasyon-sèlman (jesyon dlo lapli)

Plis +

Pou tout Pèmi Fondasyon-sèlman (sèvis piblik)

Plis +

Ki kote ak ki lè

Sou entènèt

Ou ka aplike sou entènèt lè l sèvi avèk eklips.

Si ou bezwen èd pou ranpli aplikasyon ou sou entènèt, ou ka pran yon randevou vityèl.

Nan moun

Ou bezwen yon randevou pou vizite Sant Pèmi ak Lisans an pèsòn.

Pèmi ak Lisans Sant
1401 John F. Kennedy Blvd.
MSB, Sèvis piblik Concourse
Philadelphia, PA 19102

Lè biwo: 8 a.m. jiska 3:30 p.m., lendi jiska vandredi

Biwo fèmen nan midi nan Mèkredi ki sot pase a nan chak mwa.

Pri

Kalite frè ki ka aplike

Frè Depoze

 • Yon sèl-oswa-de fanmi abitasyon: $25
 • Tout lòt bilding: $100

Pèmi frè

Pri a nan pèmi fondasyon ou depann sou gwosè a fondasyon:

 • Pou fondasyon 500 sq ft oswa mwens: $232
 • Pou fondasyon 501 sq ft a 2,500 sq ft.: $406
 • Pou fondasyon plis pase 2,500 sq ft.: $696

Frè surcharge

 • Vil surcharge: $3 pou chak pèmi
 • Eta surcharge: $4.50 pou chak pèmi

Frè retansyon dosye

 • Pa paj pi gwo pase 8.5 pous pa 14 nan.: $4

Akselere Frè Revizyon Plan (si ou vle)

Aplikasyon pou nouvo konstriksyon ki gen ladan plan yo kalifye pou revizyon rapid. Aplikasyon akselere yo revize nan lespas 5 jou ouvrab.

 • Frè: $2000
  • $350 se akòz lè ou aplike. Ou dwe peye rès la yon fwa apwouve.

Pou aplike, ranpli yon fòm demann Revizyon Plan Akselere epi soumèt ak aplikasyon pèmi ou an. Frè revizyon akselere pa pral kredite nan direksyon frè final pèmi ou an.

Metòd peman ak detay

Aksepte metòd peman

Kote Aksepte peman
Sou entènèt nan aplikasyon an Eclipse

(Gen yon limit $200,000 pou peman sou entènèt.)

 • Chèk elektwonik
 • Kat kredi (+2.25% frè siplemantè)
An pèsòn nan Sant Pèmi ak Lisans nan Bilding Sèvis Minisipal la
 • Chèk elektwonik
 • Kat kredi (+2.25% frè siplemantè)
Nan moun nan estasyon kesye a nan bilding nan Sèvis Minisipal

(Atik yo peye nan Estasyon Kesye a pral poste nan senk jou ouvrab.)

 • Tcheke
 • Lòd lajan
 • Kat kredi (+2.25% frè siplemantè)
 • Lajan Kach

Chèk ak lòd lajan

Tcheke egzijans
 • Fè tout chèk ak lòd lajan peyab nan “Vil la nan Philadelphia.”
 • Moun nan oswa konpayi ki nan lis sou chèk la dwe ki nan lis sou aplikasyon an.
 • Yo aksepte chèk pèsonèl yo.
 • Chèk ak lòd lajan dwe gen dat pwoblèm nan lespas 12 mwa nan tranzaksyon an.
Rezon ki fè chèk ou ka rejte

L&Mwen pa pral aksepte chèk ki manke enfòmasyon depo oswa yo se:

 • Siye.
 • Ekspire.
 • Post-date.
 • Kòmanse chèk san yo pa enfòmasyon sou kont.

Retounen politik peman

Si chèk ou retounen ki poko peye pou lajan ensifizan oswa ki pa kolekte:

 1. Y ap chaje w yon frè $20 pou koleksyon.
 2. Ou otorize Vil Philadelphia oswa ajan li yo pou fè yon transfè fon elektwonik yon sèl fwa nan kont ou pou kolekte frè sa a dirèkteman.
 3. Vil Philadelphia oswa ajan li yo ka re-prezante chèk ou elektwonikman nan enstitisyon depo ou a pou peman.
 4. Si Vil la pa kapab jwenn peman, lisans, pèmi, oswa aplikasyon apèl la pral anile.
 5. Ou pa ka pran okenn aksyon adisyonèl anba yon pèmi jiskaske ou peye tout frè.
 6. Pèmi an oswa lisans lan pral revoke si frè yo eksepsyonèl yo pa peye nan lespas 30 jou.
 7. Ou pa ka ranpli oswa jwenn pèmi adisyonèl jiskaske ou rezoud dèt la eksepsyonèl.

Peman lisans anreta

Si ou renouvle lisans ou plis pase 60 jou apre dat limit la, yo pral chaje w 1.5% nan frè lisans lan pou chak mwa depi lisans lan ekspire.

Kouman

Ou ka aplike pou pèmi sa a an pèsòn nan Sant Pèmi ak Lisans lan oswa sou entènèt lè l sèvi avèk Eclipse.

Nan moun

1
Jwenn nenpòt apwobasyon pre-obligatwa anvan ou soumèt aplikasyon ou a L&I.
2
Pote aplikasyon ou fin ranpli a, materyèl aplikasyon, ak peman nan Sant Pèmi ak Lisans lan.

Tan li pran pou trete yon aplikasyon varye selon kalite.

 • Aplikasyon pou yon sèl-oswa-de fanmi itilizasyon yo revize nan lespas 15 jou ouvrab.
 • Aplikasyon pou tout lòt itilizasyon yo revize nan 20 jou ouvrab.

Aplikan an ka akselere aplikasyon an pou yon frè adisyonèl. Aplikasyon akselere yo revize nan lespas 5 jou ouvrab.

3
Si li apwouve, aplikan an ap resevwa avi pou peye balans lan.

Si ou pa apwouve, L&I pral di w ki sa ki manke oswa obligatwa.

Anvan yo ka bay yon pèmi, yo dwe idantifye kontraktè a.

4
Yon fwa apwouve, pran randevou pou enspeksyon ou.

Kontakte biwo enspeksyon lokal ou a lè kontraktè a pare pou kòmanse travay. Enfòmasyon kontak ak enspeksyon obligatwa yo pral note sou pèmi ou.

Y ap bay yon Sètifika Apwobasyon lè yo fini avèk siksè nan tout enspeksyon ki nesesè yo.

Sou entènèt

1
Log in nan kont eklips ou epi aplike pou yon pèmi. Voye tout dokiman obligatwa yo epi peye frè pou depoze a.

Si w ap aplike kòm yon pwofesyonèl ki gen lisans oswa kontraktè, ou dwe premye asosye lisans ou oswa enskripsyon ak kont sou entènèt ou an.

2
Aplikasyon an pral ale nan L&I ak lòt depatman Vil la pou revizyon ak apwobasyon.
 • Anvan yo ka bay yon pèmi, kontraktè a dwe idantifye ak konfime asosyasyon ak pwojè a.
 • Tan li pran pou trete yon aplikasyon varye selon kalite. Pèmèt yon jou biznis adisyonèl pou pre-pwosesis.
  • Aplikasyon pou yon sèl-oswa-de fanmi itilizasyon yo revize nan lespas 15 jou ouvrab.
  • Aplikasyon pou tout lòt itilizasyon yo revize nan 20 jou ouvrab.
  • Aplikan an ka akselere aplikasyon an pou yon frè adisyonèl. Aplikasyon akselere yo revize nan lespas 5 jou ouvrab.
3
Si li apwouve, aplikan an ap resevwa avi pou peye balans lan.

Si yo pa apwouve, aplikan an ap resevwa yon imèl ki deklare sa ki manke oswa obligatwa.

4
Yon fwa yo apwouve ou, pran yon enspeksyon.

Lè kontraktè a pare pou kòmanse travay, mande yon enspeksyon nan eklips oswa lè w rele (215) 255-4040.

Dokiman apwobasyon yo pral bay lè yo fini avèk siksè nan tout enspeksyon ki nesesè yo.

Top