Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Jwenn yon Pèmi Twotwa /Abri platfòm

Sèvis BECA

Ou bezwen yon Pèmi Platfòm Twotwa/Abri pou mete yon platfòm abri pou yon ti tan tou pre yon sit konstriksyon. Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I) bay pèmi sa a.

Kiyès

Pwopriyetè pwopriyete oswa ajan otorize yo ka aplike pou pèmi sa a. Ajan otorize yo ka gen ladan:

 • Pwofesyonèl Design.
 • Ekspeditè ki gen lisans.
 • Kontraktè.
 • Pwopriyetè pwopriyete ki gen konstriksyon ki fèt sou bilding yo.

Pwopriyetè kay anjeneral pa aplike pou pèmi sa a tèt yo. Yon kontraktè k ap fè travay tou pre oswa pi wo a yon twotwa piblik ap gen chans pou aplike pou pèmi sa a.

Kondisyon

Pèmi aplikasyon

Aplikasyon pèmi a dwe gen ladan sijè ki abòde lan konplè sou travay ak enfòmasyon pwopriyetè aktyèl la.

Kontraktè

Yon kontraktè ki gen lisans dwe fè tout travay. Kontraktè a dwe:

 • Fè yon lisans aktif.
 • Fè kouran sou tout taks vil Philadelphia.
 • Gen asirans aktyèl sou dosye ak L&I.

Plan

Si aplikasyon w lan egzije plan yo, yo dwe swiv egzijans plan yo.

 • Plan yo dwe trase nan echèl sou yon fèy ki se omwen 18 pous pa 24 nan.
 • Mete twa kopi plan yo.
 • Yon enjenyè ki gen lisans PA dwe sele plan yo.
 • Plan yo dwe gen ladan:
  • Adrès pwojè a.
  • Gwosè ak kote platfòm abri.
  • Non lari yo ak lajè twotwa yo.
  • Detay konstriksyon ak espesifikasyon pou platfòm abri.

Fòm

Pave ki kouvri ak Fòm Standards Baryè

Obligatwa apwobasyon pre-

Pou yon platfòm tanporè sou yon twotwa piblik oswa lari

Plis +

Ki kote ak ki lè

Sou entènèt

Ou ka aplike sou entènèt lè l sèvi avèk eklips.

Si ou bezwen èd pou ranpli aplikasyon ou sou entènèt, ou ka pran yon randevou vityèl.

Nan moun

Ou bezwen yon randevou pou vizite Sant Pèmi ak Lisans an pèsòn.

Pèmi ak Lisans Sant
1401 John F. Kennedy Blvd.
MSB, Sèvis piblik Concourse
Philadelphia, PA 19102

Lè biwo: 8 a.m. jiska 3:30 p.m., lendi jiska vandredi

Biwo fèmen nan midi nan Mèkredi ki sot pase a nan chak mwa.

Pri

Kalite frè ki ka aplike

Frè Depoze

Si pèmi bilding lan w ap aplike pou mande plan yo, ou dwe peye yon frè pou ranpli. Frè sa a pa ranbousab epi li aplike nan direksyon pou frè pèmi final la.

 • Pou sit ki gen kay yon sèl-ak-de fanmi: $25
 • Pou tout lòt sit: $100

Pèmi frè

 • Pou platfòm abri: $145
 • Frè plat pou tribin abri nan kay yon sèl-ak-de fanmi sèlman: $63

Frè surcharge

 • Vil surcharge: $3 pou chak pèmi
 • Eta surcharge: $4.50 pou chak pèmi

Frè retansyon dosye

Akselere Frè Revizyon Plan (si ou vle)

Aplikasyon pou tribin abri ki gen ladan plan yo kalifye pou revizyon rapid. Aplikasyon akselere yo revize nan lespas 5 jou ouvrab.

 • Frè: $2000
  • $350 se akòz lè ou aplike. Ou dwe peye rès la yon fwa apwouve.

Pou aplike, ranpli yon fòm Demann Revizyon Plan Akselere epi soumèt ak aplikasyon pèmi ou an. Frè revizyon akselere pa pral kredite nan direksyon frè final pèmi ou an.

Metòd peman ak detay

Aksepte metòd peman

Kote Aksepte peman
Sou entènèt nan aplikasyon an Eclipse

(Gen yon limit $200,000 pou peman sou entènèt.)

 • Chèk elektwonik
 • Kat kredi (+2.25% frè siplemantè)
An pèsòn nan Sant Pèmi ak Lisans nan Bilding Sèvis Minisipal la
 • Chèk elektwonik
 • Kat kredi (+2.25% frè siplemantè)
Nan moun nan estasyon kesye a nan bilding nan Sèvis Minisipal

(Atik yo peye nan Estasyon Kesye a pral poste nan senk jou ouvrab.)

 • Tcheke
 • Lòd lajan
 • Kat kredi (+2.25% frè siplemantè)
 • Lajan Kach

Chèk ak lòd lajan

Tcheke egzijans
 • Fè tout chèk ak lòd lajan peyab nan “Vil la nan Philadelphia.”
 • Moun nan oswa konpayi ki nan lis sou chèk la dwe ki nan lis sou aplikasyon an.
 • Yo aksepte chèk pèsonèl yo.
 • Chèk ak lòd lajan dwe gen dat pwoblèm nan lespas 12 mwa nan tranzaksyon an.
Rezon ki fè chèk ou ka rejte

L&Mwen pa pral aksepte chèk ki manke enfòmasyon depo oswa yo se:

 • Siye.
 • Ekspire.
 • Post-date.
 • Kòmanse chèk san yo pa enfòmasyon sou kont.

Retounen politik peman

Si chèk ou retounen ki poko peye pou lajan ensifizan oswa ki pa kolekte:

 1. Y ap chaje w yon frè $20 pou koleksyon.
 2. Ou otorize Vil Philadelphia oswa ajan li yo pou fè yon transfè fon elektwonik yon sèl fwa nan kont ou pou kolekte frè sa a dirèkteman.
 3. Vil Philadelphia oswa ajan li yo ka re-prezante chèk ou elektwonikman nan enstitisyon depo ou a pou peman.
 4. Si Vil la pa kapab jwenn peman, lisans, pèmi, oswa aplikasyon apèl la pral anile.
 5. Ou pa ka pran okenn aksyon adisyonèl anba yon pèmi jiskaske ou peye tout frè yo.
 6. Pèmi an oswa lisans lan pral revoke si frè yo eksepsyonèl yo pa peye nan lespas 30 jou.
 7. Ou pa ka ranpli oswa jwenn pèmi adisyonèl jiskaske ou rezoud dèt la eksepsyonèl.

Peman lisans anreta

Si ou renouvle lisans ou plis pase 60 jou apre dat limit la, yo pral chaje w 1.5% nan frè lisans lan pou chak mwa depi lisans lan ekspire.

Kouman

Ou ka aplike pou pèmi sa a an pèsòn nan Sant Pèmi ak Lisans lan oswa sou entènèt lè l sèvi avèk Eclipse.

Nan moun

1
Jwenn nenpòt apwobasyon pre-obligatwa anvan ou soumèt aplikasyon w lan nan L&I.
2
Pote aplikasyon ou fin ranpli a, materyèl aplikasyon, ak peman nan Sant Pèmi ak Lisans lan.

Aplikasyon an dwe fèt pa yon kontraktè ki gen lisans oswa enkli yon deklarasyon siyen sou let kontraktè a verifye patisipasyon ak pwojè a.

3
L&Mwen ka revize pifò ka yo pandan w ap tann.

L & Mwen pral swa bay pèmi ou oswa mande plis enfòmasyon.

4
Yon fwa apwouve, pran randevou pou enspeksyon ou yo.

Kontakte biwo enspeksyon lokal ou a lè kontraktè a pare pou kòmanse travay. Enfòmasyon kontak ak enspeksyon obligatwa yo pral note sou pèmi ou.

Y ap bay yon Sètifika Apwobasyon lè yo fini avèk siksè nan tout enspeksyon ki nesesè yo.

Sou entènèt

1
Log in nan kont eklips ou epi aplike pou yon pèmi. Voye tout dokiman obligatwa yo epi peye frè pou depoze a.

Si w ap aplike kòm yon pwofesyonèl ki gen lisans oswa kontraktè, ou dwe premye asosye lisans ou oswa enskripsyon ak kont sou entènèt ou an.

2
Aplikasyon an pral ale nan L&I ak lòt depatman Vil la pou revizyon ak apwobasyon.
 • Anvan yo ka bay yon pèmi, yo dwe idantifye kontraktè a epi konfime asosyasyon avèk pwojè a.
 • Aplikasyon yo revize nan 5 jou ouvrab
3
Si li apwouve, aplikan an ap resevwa avi pou peye balans lan.

Si yo pa apwouve, aplikan an ap resevwa yon imèl ki deklare sa ki manke oswa obligatwa.

4
Yon fwa yo apwouve ou, pran yon enspeksyon.

Lè kontraktè a pare pou kòmanse travay, mande yon enspeksyon nan eklips oswa lè w rele (215) 255-4040.

Dokiman apwobasyon yo pral bay lè yo fini avèk siksè nan tout enspeksyon ki nesesè yo.

Top