Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Jwenn yon Nimewo Lisans Aktivite

Sèvis BECA

Ou bezwen yon Nimewo Lisans Aktivite pou sèten kalite aktivite ki pa komèsyal nan Philadelphia. Sa gen ladan:

  • Lwe jiska twa inite nan yon bilding ke w ap viv nan.
  • Opere yon ki pa Peye-.
  • Jwenn yon lisans pwopriyete vid (rezidansyèl oswa komèsyal).

Kiyès

Nenpòt moun oswa antite legal ka aplike pou lisans sa a. Yon biznis ki etabli anba yon EIN dwe idantifye jiska de mèt antrepriz.

Kondisyon

Anvan ou aplike, ou pral bezwen:

Pwopriyetè pwopriyete ki lwe 1-3 inite nan yon bilding y ap viv nan dwe peye taks sou revni lekòl la epi enskri kalite aktivite a.

Ki kote ak ki lè

Sou entènèt

Ou ka aplike sou entènèt lè l sèvi avèk eklips.

Si ou bezwen èd pou ranpli aplikasyon ou sou entènèt, ou ka pran yon randevou vityèl.

Nan moun

Ou bezwen yon randevou pou vizite Sant Pèmi ak Lisans an pèsòn.

Pèmi ak Lisans Sant
1401 John F. Kennedy Blvd.
MSB, Sèvis piblik Concourse
Philadelphia, PA 19102

Lè biwo: 8 a.m. jiska 3:30 p.m., lendi jiska vandredi

Biwo fèmen nan midi nan Mèkredi ki sot pase a nan chak mwa.

Pri

Pa gen okenn pri pou yon Nimewo Lisans Aktivite.

Kouman

Sou entènèt

1
Ou ka aplike pou lisans sa a lè l sèvi avèk eklips.
2
Lisans lan bay otomatikman.

Nan moun

1
Vizite Sant Pèmi ak Lisans lan.

Si ou pa deja gen yon kont taks Vil, ou ka ale nan Depatman Revni pandan menm vizit la.

2
Lisans sa a bay pandan w ap tann.

egzijans Renouvèlman

Lisans sa a pa bezwen renouvle.

Top