Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép, vi phạm & giấy phép

Trả tiền phạt báo động sai

Bất kỳ nhiều hơn hai báo động sai cho mỗi năm đăng ký được coi là quá mức và là vi phạm Bộ luật Philadelphia. Bạn sẽ bị tính phí 75 đô la cho mỗi báo động giả bổ sung.

Ai

Bắt đầu với báo động sai thứ ba của bạn trong vòng một năm đăng ký, bạn sẽ bị phạt báo động sai.

Ở đâu và khi nào

Để thanh toán, hãy truy cập trang web thanh toán báo động của thành phố. Bạn sẽ cần số vé hoặc số đăng ký báo thức của bạn.

Làm thế nào

Truy cập trang web thanh toán báo động của Thành phố, tra cứu vé của bạn và thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc séc.

Đầu trang