Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép, vi phạm & giấy phép

Gửi báo cáo kiểm tra và chứng nhận chì

Chủ nhà phải kiểm tra và chứng nhận tài sản cho thuê là an toàn chì hoặc không chì để:

  • Thực hiện một hợp đồng thuê mới hoặc gia hạn.
  • Nhận hoặc gia hạn giấy phép cho thuê.

Làm thế nào

Để kiểm tra và chứng nhận rằng bất động sản cho thuê là an toàn hoặc không có chì, chủ nhà nên thuê một chuyên gia dẫn đầu được phê duyệt/chứng nhận:

Sau khi nhận được chứng nhận khách hàng tiềm năng, chủ nhà nên nộp kết quả cho Hệ thống Nộp Chứng nhận Khách hàng tiềm năng của Thành phố. Đây là cơ sở dữ liệu cho phép bạn tải lên, quản lý và xem các chứng chỉ khách hàng tiềm năng.

Gửi báo cáo kiểm tra và chứng nhận chì

Chúng tôi cũng đã tạo các video hướng dẫn cách sử dụng hệ thống này.

Lên trên