Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép, vi phạm & giấy phép

Nhận giấy phép cho chó của bạn

Nếu bạn nuôi một chú chó từ bốn tháng tuổi trở lên, nó phải được tiêm phòng bệnh dại và được cấp phép.

Bạn có 30 ngày kể từ khi bạn nhận được một chú chó, hoặc từ khi bạn chuyển đến Philadelphia, để có được giấy phép chó từ Nhóm Chăm sóc và Kiểm soát Động vật của Philadelphia (ACCT Philly).

Để xin giấy phép cho chó, hãy truy cập trang web ACCT Philly.

Nội dung liên quan

Lên trên